rekruttering

Ekspertpanel om rekruttering

Vi har stillet Michael Lunderskov, Speedcruiters, Ulrik Bo Andersen, Expuri og Peter Bang Fasting Bauer, HumanTrust tre spørgsmål om rekruttering.

Michael Lunderskov
Direktør og medstifter af Speedrecruiters

Hvad lægger du vægt på, når du skal finde den rigtige medarbejder til din kunde?

– Vi lægger vægt på, at der er et optimalt match mellem kundens krav og kandidatens kompetencer samt at udvælgelsen af kandidater foregår fordomsfrit på lige vilkår for alle. Til denne multidimensionelle databehandling har vi udviklet vores eget software, som analyserer kandidaternes data på vores egen virtuelle platform. Vi arbejder derfor yderst deltaljeret med data og kombinerer denne med personanalyser og tests, således at kun de bedst egnede kandidater udvælges til vores kunder.

Hvordan ser du, at rekruttering og headhunting har ændret sig?

– Vi synes ikke, faget har ændret sig nævneværdigt siden industrialiseringen, kun leveringsmetoden. Branchen bruger i princippet de samme metoder, som fabrikkerne i England tilbage i det 18. og 19. århundrede. Vi har derimod sat strøm til processen og digitaliseret denne ved bl.a. at indføre virtuelle interviews med alle kandidater via vores intelligente software (Machine Learning). Det giver bedre kandidater for kunden.

Hvilke udfordringer ser du i fremtiden for rekruttering og headhunting?

– Vi kommer til at leve i et endnu mere specialiseret samfund, og man skal have øje for endnu flere nuancer. Flere og flere har en højt specialiseret uddannelse, så det bliver nuancerne og kemien, der bliver afgørende. Der bliver en konstant stræben mod yderligere detaljering i screeningen. Det er der, hvor den menneskelige hjerne ikke kan følge med, hvorfor intelligente systemer kommer til at sætte dagsordenen.

Ulrik Bo Andersen
Headhunter og CEO i Expuri

Hvad lægger du vægt på, når du skal finde den rigtige medarbejder til din kunde?

– Kandidatens holdninger og værdier, ambitionsniveau, faglige kompetencer, personlighed, lederstil, stabilitet, motivation for stillingen er vigtige forhold at vurdere på. De skal matche den søgeprofil, vi forinden har defineret sammen med kunden. Jo grundigere søgeprofil med organisationsanalyse, personprofilanalyser på chefer og sidestillede m.m. des bedre kan vi i detaljer finde det rette match.

Hvordan ser du, at rekruttering og headhunting har ændret sig?

– Virksomhederne stiller større krav til rekruttering af topledere end tidligere. På executive search niveau er kvaliteten og grundigheden i headhunting operationerne øget betydeligt de senere år. Vi går f.eks. dybere ind i organisationerne inden Search-arbejdet i gangsættes. Desuden er personprofilanalyser og især kognitive tests såvel som onboarding-programmer mere anvendt i dag.

Hvilke udfordringer ser du i fremtiden for rekruttering og headhunting?

– Det bliver i fremtiden dyrere at oplære nye medarbejdere og ledere, da verden bliver mere kompleks og teknologisk. Samtidig risikerer man korte ansættelser, da kandidater i fremtiden tænker mest på deres egen karriere. Virksomhederne er nødt til at fokusere mere på employer branding i takt med, at kandidatmarkedet bliver mere agilt.

Peter Bang Fasting Bauer
Headhunter og partner i HumanTrust A/S

Hvad lægger du vægt på, når du skal finde den rigtige medarbejder til din kunde?

– Vi ser rekrutteringsprocessen som organisationsudvikling, og har fremtidsperspektivet for stillingen med fra start. Vi spørger kunden, hvor virksomheden er på vej hen og hvordan kandidaten skal passe ind i de mål. Vi udfordrer kunden på deres beslutning, for det er ikke sikkert, at de opgaver, kandidaten skal løse i dag er de samme i morgen. Kandidat og virksomhed skal helst have de samme visioner for fremtiden.

Hvordan ser du, at rekruttering og headhunting har ændret sig?

– Jeg har været i branchen i 11 år og jeg kan se, at rekruttering og headhunting har vundet frem som disciplin. Før finanskrisen var man lidt ukritisk med sine ansættelser, men den har lært virksomhederne at prioritere rekrutteringsprocesser. Det, der har forandret sig er, at folk er blevet bedre til at bede om hjælp fra f.eks. rekrutteringsbureauer. De ved, at fejlrekrutteringer er afsindigt dyre.

Hvilke udfordringer ser du i fremtiden for rekruttering og headhunting?

– Branchen har ikke det bedste ry, så der kommer langt højere fokus på kvalitet. Man bliver i højere grad målt på det, man leverer for at sikre en højere træfsikkerhed. Der er allerede initiativer i branchen der peger i den retning.