teambuilding

Teambuilding handler om samarbejde

Seriøs teambuilding der virker

Skal teambuilding være et frisk pust i hverdagen eller et seriøst forsøg på at skabe stærkt samarbejde?

Der er kommet fokus på at skabe en positiv, fælles oplevelse.

Teambuilding har i perioder haft et lidt blakket ry, fordi der med jævne mellemrum dukker historier om ”kanindræbere” og kollega-mobning op i pressen.

Men brugt på den rigtige måde og med den rette opfølgning kan denne type medarbejderevents styrke både et team og den enkelte medarbejder, viser undersøgelser. Ikke mindst når nye afdelinger eller fusionerede virksomheder skal rystes sammen.

teambuilding

Der er ikke nogen klar definition på, hvad teambuilding er, og det har også forandret sig gennem tiderne. Tidligere havde teambuilding ofte et militaristisk præg: En gruppe medarbejdere skulle f.eks. sammen klare belastende opgaver på en stroppetur ude i den kolde natur. Det er her kanindræber-opfattelsen af teambuilding er opstået. I dag er hårdførhed og konkurrence pillet ud af teambuilding, og der er i de fleste tilfælde kommet fokus på at skabe en positiv, fælles oplevelse gennem fællesaktiviteter som madlavning, klatring, indspilning af film og lignende.

Den nye trend er, at det skal være sjovt. Virksomhederne er interesserede i, at det er humoristisk og skaber en glad energi, udtaler Maise Rygaard, salgs- og eventkoordinator hos After Work Arrangement til Jyllands-Posten.Glæde og humor er måske også det sikre kort, for forskningen er ikke helt entydig, når det handler om effekten af teambuilding. Det fortæller Frans Bevort, ph.d. og lektor på CBS. Han forsker i menneskelige relationer i virksomheder og har praktisk erfaring med teambuilding, men er ikke ubetinget begejstret for de events, hvor der er fokus på underholdning og skæg.

Det kan være svært at påvise en målbar effekt. Men generelt vil jeg anbefale mindre skovtur og mere arbejde, når man laver teambuilding. Det kan f.eks. være gennem
en iscenesat problemløsning, som man sammen med en konsulent evaluerer og så reflekterer over. Hvad gjorde vi her? Hvem gjorde hvad?– Medarbejderne har brug for at kunne skabe mening med denne type øvelser. Der skal være et konkret link til det, medarbejderne laver i dagligdagen. Det har stor betydning, siger

Frans Bevort og tilføjer, at det ikke behøver være underholdning, men at der derimod godt må være noget på spil.– Teamudviklingsaktiviteter skal efter min mening helst have noget med teamets funktioner at gøre.

Det kunne være en ny afdelingsleder, som har brug for at få udviklet sin gruppe. Her handler det om hans forhold til gruppen og gruppens forhold til hinanden. Det kan opleves ”farligt”, fordi det kommer tæt på dagligdagen og hver enkelt medarbejders person, men det er også dér potentialet ligger, slår han fast.Ifølge Frans Bevort bør man indrette et teambuildingforløb efter teamets alder. Han opdeler forløbene i to niveauer.

Det første niveau er det meget konsulentstyrede forløb, som bygger på konsulentens input. Det er egnet til en ny gruppe medarbejdere, hvor alting er sprødt og sårbart, og det kan bruges til at reflektere over, hvem man er, og hvilke præferencer man har hver især. Det er også en lille smule ufarligt.– Det modne team er niveau to. De kender hinanden, kan arbejde mere grundigt med opgaveløsning, relationer og roller.

Det er mere farligt og spændende. Det kræver en bredskuldret konsulent, der kan tage konflikterne. Fordi det kommer tættere på virkeligheden, er det også mere vigtigt, at det virker, mener Frans Bevort. En forudsætning for, at teambuilding har en positiv effekt – uanset hvad man foretager sig – er imidlertid, at forløbet har fuld opbakning fra ledelsen, og at der sker en grundig opfølgning efter eventet.Det viser en nylig kandidatafhandling fra Institut for Økonomi, Aarhus Universitet. Der skal vilje og tro på, at teambuildingbegivenheden har værdi, både hos eventets ledere og hos deltagerne. Og så er teambuilding ikke nogen genvej, hvis konfliktniveauet i gruppen er højt. Teambuilding kan udvikle et team, men ikke løse store samarbejdsproblemer.

Fakta

Vil styrke branchen

Teambuilding er en vildtvoksende branche uden regler og krav til forsikring og uddannelse, mener Carsten Brandt, formand for BFTL, Brancheforeningen For Teambuilding og Ledertræning. Det vil foreningen ændre på.– Vi arbejder for mere lovgivning på området. Vi synes, vi har et ansvar. Der er bl.a. et stort behov for uddannelse inden for psykisk førstehjælp, vurderer han.