hvad koster en a-kasse

Så meget koster en a-kasse

Så meget koster en a-kasse. Sammenlign priser på medlemskab af a-kasse, men overvej mere end pris, når du skal vælge. Der er ikke store prisforskelle mellem a-kasserne i Danmark, for a-kasserne har reelt er de samme udgiftsposter: Forsikringsbidrag, ATP  og administration.

A-kasserne administrerer for staten

Forsikringsbidraget er det, a-kassen betaler staten, så du kan modtage dagpenge ved ledighed. Dette beløb samt ATP er fælles for alle a-kasser i Danmark, som https://tjekakasse.dk/ beskriver på deres hjemmeside. Du får det samme i dagpenge ved ledighed uanset hvilken a-kasse, du er medlem af. Dagpengebeløbet og reglerne for udbetaling er fastsat ved lov, og a-kasserne administrerer blot dette på statens vegne.

Så meget koster en a-kasse: Administration

Administrationen er derfor det eneste punkt, hvor a-kasserne adskiller sig fra hinanden,  økonomisk og hvad angår service. Forsikringsbidrag og ATP udgør tilsammen cirka 340 kr. om måneden, fælles for alle a-kasser, resten af kontingentet går til administration. Omkostninger til administration varierer fra cirka 100 kr. for den billigste a-kasse, op til cirka 250 kr. for den dyreste. Den billigste a-kasse, DSA, p.t. koster 442 kr. pr. måned, mens den dyreste, DANA, koster 591 kr. pr. måned. Selvfølgelig er det rart for dig at spare 150 kr. ved at vælge a-kassen, der bruger mindst på administration. Men der er mere at tage i betragtning.

Kontingentet er fradragsberettiget

Kontingentet til a-kasse kan trækkes fra på selvangivelsen. Den reelle udgift for dig er derfor kun cirka den halve af prisen på kontingentet. Dermed sparer du faktisk kun cirka 75 kr. om måneden ved at vælge den billigste a-kasse frem for den dyreste. Kan det betale sig?

Service

Omkostningerne til administration dækker samtidig over, hvad a-kassen bruger på service. Og a-kassens service er vigtig. Nogle a-kasser giver udstrakt støtte og hjælp ved ledighed, samtidig tilbyder de sparring i løbet af din karriere, kurser, vejledning ved jobskifte, med mere.

A-kasser for alle eller fagspecifikke

Hvis du udelukkende vil være medlem af en a-kasse for at få dagpenge, kan du vælge den billigste. Hvis du derimod vil have en a-kasse, der hjælper dig både ved ledighed, og mens du er i job, bør du vælge a-kasse efter, hvad der passer til dig og dit fag. Vær opmærksom på, at nogle a-kasser er ‘fagspecifikke’, de optager kun medlemmer fra bestemte faggrupper. Andre a-kasser er åbne for alle.