Weekly News

Anne-Marie Dahl, fremtidsforsker. HR

Viden er blevet et tag-selv-bord

Virksomhederne arbejder mere projektorienteret i en omskiftelig virkelighed, hvor medarbejdere ansættes i kortere perioder. Fremtidsforsker Anne-Marie Dahl fortæller om fordele og ulemper ved den løsagtige kultur. 

Så interim rekruttering er som en tapasmenu; man kan vælge det, man gerne vil have her og nu.

Udtrykket interim rekruttering er ved at glide ind som et naturligt udtryk på HR-gangene rundt omkring hos virksomhederne, som i højere grad er begyndt at kigge efter de nye medarbejderes her og nu kompetencer, som skal bruges i et aktuelt projekt.

– Vi lever i en omskiftelig tid, hvor flere videnjobs bliver outsourcet, og hvor robotter og brug af big data bliver en naturlig del af arbejdsdagen. Arbejdslivet kommer i højere grad til at foregå fra nogle platforme, hvor der er brug for at plukke kompetencer for at få opgaverne løst hurtigt og effektivt; og det er her, vi ser interim rekrutteringen, fortæller Anne-Marie Dahl, der er cand.scient.pol med sidefag i psykologi og indehaver af Futuria. Anne-Marie Dahl har mange års erfaring i at arbejde med fremtidsscenarier og strategiske processer.

Interim rekruttering passer godt ind i en tid, hvor virksomhederne har svært ved at planlægge langt ud i fremtiden, fordi konkurrenceforholdene har ændret sig, og vi reelt ikke ved, hvilke kompetencer der efterspørges i morgen.

– Fordelene ved interim rekruttering er, at medarbejderne har højtudviklede spidskompetencer, og det er en arbejdsform, som styrker evnen til at arbejde på tværs af teams. Det går godt i spænd med, at Danmark skal indstille sig på en fremtid, hvor vi i endnu højere grad skal leve af innovation, service, design og uddannelse, forklarer Anne Marie-Dahl.

Når virksomheder rekrutterer interim, betyder det, at virksomhederne umiddelbart er mere manøvredygtige, fordi de midlertidige ansættelser ikke tynger med lange kontrakter og udgifter til løn i årevis.

– Der er mange fordele ved interim rekruttering, og man kan plukke de medarbejdere med absolut bedste kompetencer til at løse en klart defineret opgave, siger Anne-Marie Dahl og fortsætter:

– Men vi mangler endnu at se, hvad der sker med loyaliteten hos medarbejderne, når de er ansat i kortere tid. Er de der så, hvis virksomheden virkelig får brug for dem? Den udvikling bliver spændende at følge for at se, hvordan arbejdspladskulturen kommer til at se ud.

Vi går mod en fremtid, hvor usikkerheden generelt spiller mere ind både på job og i privatlivet.

– For bare et par generationer siden, gik det hele ikke så stærkt. Der var et netværk omkring en på arbejdspladserne med fagforeninger. Medarbejderne fandt en tryghed i at have udsigten til mange års ansættelse, hvor arbejdsgiveren passede på en i hverdagen, og familien og Gud kom på banen, når man havde fri, forklarer Anne-Marie Dahl.

I dag er man nødt til at være markedsparat – også når man er 58, fordi jobmarkedet dikterer, at man skal blive ved med at udvikle sig og søge nye udfordringer.

– Arbejdsmarkedet og privatlivet domineres af en større usikkerhed, fordi man ikke ved, om der er nogen til at redde en, hvis det går galt. Derfor ser vi hele tiden, at mennesker dygtiggør sig fagligt, og de går på bizarre kure i fritiden, fordi når vi ikke længere tror, at noget er sikkert, sikrer vi os selv, siger Anne-Marie Dahl.

Så interim rekruttering er som en tapasmenu; man kan vælge det, man gerne vil have her og nu – både som medarbejder og ledelse. Det store spørgsmål er så, om vi kan finde rundt i den store menu. Det må fremtiden vise.

Fakta

Interim stammer fra latin og betyder midlertidig eller foreløbig. En Interim Manager er dermed en midlertidig ressource, der bringer organisationen sikkert igennem en akut opstået situation eller en klart afgrænset planlagt opgave. Kilde: www.nexus-interim.dk

Del

Journalist

Pia Bundgaard Hansen

Andre artikler