Weekly News

Markus Kückelhaus, trendforsker og vice president for DHL’s Innovation og Trend Research SCM

Vi skal selv være med til at forme fremtiden

Robotter, personalisering, disruption, Internet of Things og big data er nogle af de tendenser, der vil påvirke logistikbranchen de næste fem år. Fremtiden kræver en mere agil og åben branche, mener vice president Markus Kückelhaus fra DHL, der udsender rapporten Logistics Trend Radar.

Containeren er 60 år gammel og vi har den stadig. Vi er ikke vant til, at tingene udvikler sig så hurtigt.

Den teknologiske udvikling og de forretningsmæssige vilkår bevæger sig i dag med en sådan hast, at det er ikke nok at følge efter, man skal på forkant med udviklingen.

– Logistikbranchen er ikke kendt for at tilpasse sig hurtigt. Containeren er 60 år gammel og vi har den stadig. Vi er ikke vant til, at tingene udvikler sig så hurtigt, men med den øgede konkurrence og den teknologiske udvikling er der begyndt at ske noget. Ordene kommer fra Markus Kückelhaus, trendforsker og vice president for DHL’s Innovation og Trend Research, der jævnligt udsender den anerkendte rapport, Logistics Trend Radar. Rapporten giver indsigt i de nye teknologiske trends og sociale- og forretningstrends tendenser, som påvirker logistikbranchen de næste fem til ti år.

En af de dominerende teknologiske trends, rapporten fra 2016 peger på, er automation, der bl.a. drejer sig om robotteknologi.

– Robotterne bliver langt mere fleksible end hidtil. De bliver nemmere at arbejde med og de er blevet billigere. I øjeblikket tester vi hos DHL nogle af de første samarbejdende robotter, og det virker ret lovende, fortæller Markus Kückelhaus. Han mener dog ikke, at man som ansat i logistikbranchen skal frygte at miste sit job til robotterne.

– Robotterne kan ikke klare opgaverne selv. De vil være en ekstra ressource, som vil arbejde ved siden af medarbejderne. Vi har lavet et estimat, der siger, at fra at have 500.000 ansatte i DHL i dag vil vi inden for de næste fem år have 600.000. Vi har brug for flere robotter, men også flere medarbejdere, siger Markus Kückelhaus, hvis positive syn på udviklingen især skyldes to andre trends, on-demand-levering og e-handel.

– På grund af boomet i e-handel vil der være en øget efterspørgsel på on-demand-løsninger. Man skal huske, at logistik er at flytte en ting fra A til B, og det er der fortsat brug for. Så er der rigtig nok disruption af branchen. Det har haft stor indflydelse på postvæsenet, at man ikke længere sender breve, men e-mails. Det er højst disruptive, men Internettet betyder jo samtidig, at vi har e-handel, forklarer Markus Kückelhaus.

Apropos disruption vil man ifølge DHL’s trend-rapport se stadig flere startup-virksomheder, der på onlineområdet vil gøre sig gældende inden for logistik. Som hotelbranchen er udfordret af Airbnb, kan selv store aktører inden for logistikbranchen blive udfordret af teknologisk smarte startups, der tilbyder enkeltløsninger, som før var del af en veletableret forsyningskæde.

Markus Kückelhaus mener, at det er vigtigt, at branchen er proaktiv og har en åben tilgang. Flere aktører har f.eks. indgået partnerskaber med startup-virksomheder eller etablerer deres egne in-house startup-virksomheder. 3D printing er ifølge Markus Kückelhaus potentiel disruptive, men som han siger, langt fra alle produkter egner sig til 3D printing. Mange masseproducerede varer gør ikke og det er stadig billigere at masseproducere. Samtidig skal man fortsat have et fysisk sted at lagre komponenterne.

De næste fem år vil kræve en langt mere agil logistikbranche, der i højere grad er gearet til forbrugernes ønske om personalisering. Her spiller ikke bare trenden on-demand levering ind, men også Batch Size One, der handler om, at forbrug­eren efterspørger skræddersyede produkter. Det fordrer decentral produktion og lagerfaciliteter, ligesom det kræver fleksible forsyningskæder.

Internet of Things og big data er andre store vigtige teknologiske trends, hvor man systematiserer og udnytter de tusindevis af data, der allerede nu samles.

– Ved hjælp af sensorteknologi og intelligent brug af disse data kan vi styrke effektiviteten og kunderelationen. Teknologien gør det muligt for kunder at følge deres ordre i realtid således, at man kan registrere og hurtigt reagere på eventuelle risici og events – eksempelvis strejke, forklarer Markus Kückelhaus.

En social trend er ansvarlighed i logistik, hvor der tages hensyn til miljø, klima og mennesker. Eksempler er at sikre, at tingene produceres og tranporteres under ordentlige vilkår hele vejen igennem eller at skabe adgang for levering og handel, hvor folk bor isoleret. Det kan også være kulstoffri transport, såsom DHL’s eget Go Green & Go Fair initiativ.

Hvordan ser Markus Kückelhaus på fremtiden for logistikbranchen?

– Meget positivt. Der er så mange store muligheder, men det er vigtigt, at branchen selv er med til at skabe og forme fremtiden og har en åben tilgang. Det er også derfor vi i DHL har valgt at dele vores erfaringer og research med alle – også konkurrenter. Vi er nødt til at teste og finde løsninger hurtigt. Vi skal derfor være agile, åbne og dele vores viden med hinanden. Branchen er i fuld gang, men der er stadig en lang rejse, før vi er der.

Fakta

DHL’s Innovation og Trend Research udsender jævnligt rapporten, Logistics Trend Radar, der baserer sig på dybdegående research og analyser og giver indsigt i trends, som påvirker logistikbranchen de næste fem år. Rapporten fra i år sætter fokus på 26 teknologiske, sociale og forretningsmæssige tendenser.

Del

Journalist

Anne-Mette Klausen

Andre artikler