Weekly News

Verdensberømt for kreative møder

Danmark er blandt de førende i verden, når det handler om at skabe rammer om lærende og engagerende møder og konferencer. Og det skal vi blive ved med.

Potentialet er enormt. Vi skal blive ved med at være kreative og få nye.

Danmark er internationalt anerkendt som et af de mest inspirerende steder i verden at holde møder og konferencer. Det er et faktum, der hviler på et antal faktorer, som bannerførerne i den danske mødebranche ikke er kommet sovende til gennem de senere år.

En af dem er Bo Krüger, Meeting Designer, Facilitator og foredragsholder i eget firma, Moving Minds. Han var også en af udviklerne af mødefacilitator-uddannelsen, Meetovation, under Visit Denmark. Han mener, at netop uddannelse er en af de primære årsager til den danske succes.

– Uddannelseskonceptet bygger på forskning omkring lærende møder, og hvad der virker motiverende for mødedeltagerne. Meget af Danmarks position i branchen, begyndte her. Hele branchen gik sammen for at finde ud af, hvad er et godt møde, hvad skal der til, forklarer Bo Krüger.

En anden vigtig faktor er danskerne selv. Ifølge Bo Krüger er Danmark et kreativt land, som ligger højt på listerne, når der bliver lavet målinger på innovationskraft. Selv i sammenligning med andre europæiske lande er vi ikke så bundet af hierarkier og dogmer, som mange andre er:

– Danskerne har et mindset, der også afspejler den måde, vi arrangerer møder på. Vi er gode til at skabe kreative og engagerende møder, hvor deltagerne er mere deltagende end blot lyttende. Vi har en meget lav magtdistance og er ikke så bange for at skabe dialog mellem medarbejdere og ledelse. Og det er faktisk helt unikt, siger mødefacilitatoren.

Det er en fordel, der kun forstærkes af, at det danske brand selvforstærkes af andre kreative brancher, hvor der er højt til loftet. Dansk design, arkitektur og new nordic kitchen er blevet verdensberømt.

– Jeg rejser verden rundt og får rigtig god mad. Men på mødesteder i Danmark er det altså to klasser over de fleste andre steder. Selv på et forholdsvist banalt mødested er det god mad. Hele vejen rundt viser det, hvad vi er gode til, nemlig at være frit tænkende og klar til at tage nogle chancer og opnå succes, forklarer Bo Krüger fra Moving Minds.

Hvor kommer så den tankegang fra, der gør danskerne så gode til at skabe gode rammer for lærende møder og konferencer i en kreativ ånd? Ifølge Bo Krüger kommer det ind med den læring, vi er opflasket med fra barnsben i folkeskolen og foreningslivet.

– Vi er blevet berømte for den der udefinerlige lykkefølelse, hvor vi altid scorer højt. Man har fundet ud af, at det hænger meget sammen med vores demokratiske skolesystem og foreningsliv sammenlignet med andre lande. Vi er vant til at have dialog mellem lærere og elever, og vi har inddragende processer som gruppe- og projektarbejder. Vi er vant til at være engagerede og deltage i udvikling og beslutninger. Det tankesæt gør, at det for os ikke er så svært at få idéer til, hvordan man skal involvere mødedeltagerne, og at det for os giver god mening på et møde ikke bare at tænke som tilskuere, men også at være deltagende, siger han.

Men selvom vi er kendt som et af de bedste steder at holde virksomhedsmøder og konferencer i kreative og lærende miljøer, så er lykken ikke dermed gjort. For vi kan blive endnu bedre.

– Potentialet er enormt. Vi skal blive ved med at være kreative og få nye idéer – ligesom man skal i alle andre brancher. Det har vi forudsætningerne for. Vi er gode til at uddanne folk i branchen, og det skal vi fortsætte med. Vi skal blive bedre til at rekruttere fra andre brancher. Speakers og arrangører kan sagtens – ligesom jeg selv – komme fra andre brancher, hvor man ser tingene i et andet perspektiv end ren business.

Bo Krüger er selv uddannet inden for psykologi, pædagogik og teater, og han efterlyser altså flere, der gerne sætter dristighed og kreativitet ind og fortsætter med at udvikle Danmarks position inden for møde- og konferencebranchen. 

Del

Journalist

Jørn Sørensen

Andre artikler