Weekly News

– Næsten 70 procent af de virksomheder, vi taler med, har en aktiv opkøbsstrategi, siger Kenneth Birkholm. GENERATIONS- & EJERSKIFTE

Tre ting afgør en virksomheds værdi

En realistisk virksomhedsvurdering med fokus på historik, fremtid og risiko er afgørende for at få købere og sælgere til at mødes. Markedet er lige nu kendetegnet ved forsigtige sælgere og købere med en aktiv opkøbsstrategi.

Virksomheder lader i stigende grad pengene arbejde via opkøb frem for at lade dem stå i banken til strafrente. Derfor er det køberne, der presser mest på i disse år på markedet for køb og salg af virksomheder.

Det vurderer Kenneth Birkholm, partner i Faqtum M&A, en rådgivnings- og mæglervirksomhed, som siden 2008 har vurderet 6.000 virksomheder i forbindelse med køb og salg.

– Gisninger har peget på, at der siden 2008 har ophobet sig 20-40.000 danske virksomheder, der ønskes solgt. Mængden er nok korrekt, men mange potentielle sælgere er forsigtige med at melde salgsønsket aktivt ud, fordi det er svært at komme tilbage, hvis det kikser. I stedet presser køberne mere på end før. Næsten 70 procent af de virksomheder, vi taler med, har en aktiv opkøbsstrategi.

Ifølge Kenneth Birkholm består en virksomhedsvurdering af tre afgørende elementer:

– For det første skal der skabes et retvisende billede af indtjeningen i fremtiden. Der kigger man på historikken og virksomhedens udvikling indtil nu. En stabil udvikling gør det relativt nemt at gisne om fremtiden. Det er vigtigt at normalisere fortiden. Ofte er ikke hele driften sket på markedslignende vilkår, og virksomheden kan have leveret kunstigt høje eller lave resultater. Måske fordi ejeren har fået for lidt eller alt for meget i løn. Derefter kan man estimere købers omsætning og indtjening.

For det andet skal det klarlægges, hvor lang en fremtid en ny ejer skal betale for.

– En rengøringsvirksomheds kunder er typisk troløse. Er det en malermester med primær omsætning fra to store boligforeninger, hvor malermesteren kender viceværten, er der heller ikke tilpas sikkerhed for den fremtidige omsætning for en ny ejer. Men er det et etableret brand med gode og personuafhængige produkter og services, der fastholder, udvikler og tiltrækker kunder, vil en ny ejer skulle betale for en længere periode.

For det tredje skal køberen vurdere risikoen ved et køb.

– Her kommer vi i dybden med virksomheden. Typisk er der op til 65 risikoområder, der afdækkes. Jo flere risici, man kan eliminere, jo lavere risikorente kan køber kræve for sin investering. Og jo højere risikorente, køber kræver, jo mere udhules sælgers indtægt for fremtidig indtjening. De tre elementer er afgørende for en virksomheds værdi. Men der er ingen facitliste. Facit kendes først efter handelen, når man ved, hvad køber ville give og sælger var klar til at slippe for, siger Kenneth Birkholm.

Fakta

Både revisionshuse (Deloitte, PwC, m.fl), advokatfirmaer (Bech-Bruun, Accura m.fl.) og konsulenthuse specialiseret i køb og salg af virksomheder er aktive på markedet for M&A-rådgivning (Merger and Acquisition/fusion og opkøb). Også internationale M&A-huse som Volaris Group er repræsenteret i DK.

Del

Journalist

Peter Klar

Andre artikler