Weekly News

Lone Overgaard, ekspert i disruption, foredragsholder og virksomhedsrådgiver SCM

Tænk muligheder, ikke begrænsninger

Uanset hvilken branche man er i, stilles de samme spørgsmål: Hvordan vinder man i et marked hvor forbrugerne forventer billigere, mere fleksible og bæredygtige services også fremover? Hvor den enkelte forbruger får stadig større indflydelse og ”magt” over transportmønstre, og hvor hastigheden af nye trends vanskeliggør planlægning?

De, der allerede nu ser disruption som en mulighed til at transformere sig selv, har en fordel.

På samme vis som banker bliver disruptet af fin-tech, bliver logistikbranchen de kommende år disruptet af “logi-tech”. Det kommer til at skabe omvæltning, med både vindere og tabere i den danske logistikbranche. En ny form for konkurrence vil blande sig – den, der udvikler og tilbyder digitale platforme direkte til forbrugerne. Platforme, som på forbrugerens vegne ser på tværs af hele værdikæden, som fjerner kompleksiteten, som stiller værdikædens delelementer ”nøgne” frem, som gør forbrugeren til ”kongen”.

For at udnytte mulighederne, der opstår i kølvandet på den eksponentielle udvikling, kræver det, at logistikbranchen på tværs af værdikæden i højere grad tænker sig som del af den platform, forbrugerne hjælpes af, til at bringe deres køb hjem. At branchen på tværs af værdikæden udnytter mulig­hederne i den eksponentielle udvikling til en nødvendig digitalisering af hele supply chain, på tværs af konkurrenter, geografier, til lands, til vands og i luften. At branchen accepterer, at digitaliseringen fremover vil være drevet af, hvad der tjener forbrugerens interesser, frem for ejernes/aktionærernes.

I en platformsforretning er forbrugerne – ikke aktionærerne – ”ejere” af virksomheden, og de forventer, at den værdi deres forbrug er med til at skabe, geninvesteres i endnu bedre produkter og services. Pointen er at sikre, at de platforme man indgår i, bliver forbrugernes foretrukne valg. For også fremover vil volumen være ”konge”. Volumen vil nemlig gøre det muligt at tilbyde utallige forskellige ”personlige” produkter uden at kompromittere omkostninger eller kvalitet. Uden at skabe kompleksitet. De virksomheder, der kan tilpasse sig de nye platformes krav til håndtering af end-to-end processer fra råvarer og produktion til transport af det færdige produkt til det når slutforbrugeren, og efterfølgende ”recycling” af produktet, vil vinde.

De, der allerede nu ser disruption som en mulighed til at transformere sig selv, har en fordel frem for de, der bruger energien på at bekymre sig, forsinke eller forhale udviklingen. Derfor: Tænk Netflix, ikke Blockbuster. Tænk Uber, ikke taxibranchen. Tænk Mobilepay, ikke Netbank. Tænk platforme, ikke infrastruktur. Tænk muligheder, ikke begrænsninger. Lone Overgaard, Ekspert i disruption, foredragsholder og virksomhedsrådgiver

Del

Journalist

Lone Overgaard, ekspert i disruption, foredragsholder og virksomhedsrådgiver

Andre artikler