Weekly News

Martin Darré, forfatter og ekspert i talent- og lederudvikling hos Resonans A/S. HR

Strategisk talentudvikling

Uanset typen af virksomhed eller hvilket marked man opererer i, så er der ét parameter alle konkurrerer på – det er mennesker.

Træn, evaluér og beløn lederne for deres talentresultater.

Tiltrækning og udvikling af talenter er essentielt for alle virksomheder, fordi det er gennem dygtige folk, at virksomheden kan realisere sine strategiske intentioner.

Det mener ekspert i talent- og lederudvikling og forfatter til bogen ”Strategisk talentudvikling”, Martin Darré fra Resonans A/S.

– Det kan give virksomheden værdifulde løsninger på reelle forretningsmæssige udfordringer og udvikling af virksomhedens kapabiliteter – samtidigt. For ofte foregår talentudvikling med udgangspunkt i individuelle talenter, fokuseret på deres isolerede udvikling, uden at det flytter på noget afgørende for forretningen. Der er for store omkostninger og begrænset strategisk effekt i udelukkende at gennemføre individuelt baseret talentudvikling, siger Martin Darré.

Man skal altså ikke, ifølge Martin Darré, lave talentudvikling for talenternes skyld, men først og fremmest for virksomhedens skyld. Talenterne skal selvfølgelig udvikles, men det er ikke det sværeste. Den egentlige test er, om man kan flytte forretningen.

– Et eksempel på, hvor meget der er at hente, er kundefokus. Alle virksomheder vil sige, at de er meget kundefokuserede, og at det er et af de vigtigste områder i deres strategi. Men testen af dette er, om dette kundefokus afspejler sig i virksomhedens nuværende talentudvikling. Hvis kundefokus er helt afgørende, så må det også være helt afgørende, at man lader sine bedste folk arbejde sammen med sine vigtigste kunder, forklarer han.

Men et systematisk og målrettet fokus på talenterne kan være vel også medvirke til at motivere og fastholde værdifulde medarbejdere i virksomheden?

– Naturligvis, hvilket er rigtig godt hvis formålet med virksomhedens talentudvikling netop er fastholdelse. Hvis man vil mere end fastholdelse, så er det ikke tilstrækkeligt, og så skal der andre typer af resultater til, siger Martin Darré og fastslår:

– De færreste virksomheder er sat i verden for at lave talentudvikling. Talentudvikling er ikke målet. Det er et middel til at realisere strategiske målsætninger, og den primære indikator på om talentudviklingen er investeringen værd bør være forretningsfokuseret. Derfor er det talenternes fornemste opgave at accelerere deres udvikling gennem reelle og afgørende udfordringer – ikke ved siden af forretningen, men netop i kernen af forrentningen.

Ifølge Martin Darré er et godt sted at starte i virksomhedens ledelsessystem med virksomhedens ledere som den primære målgruppe:

– De har en stor kontaktflade til virksomhedens medarbejdere og har dagligt mulighederne for at bedrive god talentledelse. Træn, evaluér og beløn lederne for deres talentresultater, ligesom man gør på den finansielle del, siger han.

Fakta

De virksomheder, der er bedst til at finde og udvikle talenter, er også blandt de virksomheder, som skaber de allerbedste resultater. Derfor er der god grund til at sætte din virksomheds talentudvikling i system.

Kilde: jobindex

Del

Journalist

Kirsten Brandenborg

Andre artikler