Weekly News

Direktør i Finans og Leasing, Christian Brandt BUSINESS

Større fleksibilitet og sparet likviditet

Både etablerede virksomheder i vækst og opstartsvirksomheder oplever fordele ved at lease, siger direktøren for Finans og Leasing, Christian Brandt.

Deleøkonomien og den stigende miljøbevidsthed understreger, at det kan være smart at lease.

Som mange andre brancher gør også kontorsektoren i stigende grad brug af leasing, når nyt udstyr skal finansieres. Ifølge Finans og Leasing, der er interesseorganisation for leasingselskaber i Danmark, steg medlemsvirksomhedernes samlede salg af leasingydelser inden for kategorien IT, inventar og maskinel til butik og kontor alene fra 2013 til 2014 fra 1,34 milliarder kroner til 1,72 milliarder kroner.

Kontorsektoren er ikke anderledes end andre brancher, hvor erhvervsvirksomheder efterspørger leasing. Det er de samme parametre, der gør sig gældende, især fleksibilitet og likviditet, forklarer direktør i Finans og Leasing, Christian Brandt:

– Ved leasing betaler man en månedlig ydelse frem for at skulle købe selv. Man sparer på likviditeten, som i stedet kan bruges på at udvikle kerneforretningen. Både for voksende virksomheder og opstartsvirksomheder med måske begrænset likviditet, kan det være smart at optimere sin likviditet ved at lease, siger Christian Brandt. Leasing giver også større finansiel stabilitet for virksomheden.

– Mange virksomheder har her efter finanskrisen fået øjnene op for at sprede deres finansiering mere ud og fået flere finansielle spillere ind over virksomhedens økonomi. Med leasing sparer man på kassekreditten, og samtidig får man en anden finansiel spiller med på holdet som supplement til banken, siger Christian Brandt.

Også prismæssigt er leasing en fordel, fordi det er leasingselskabet, der ejer udstyret.

– Det betyder, at der er sikkerhed bag, og som leasinggiver har man meget let adgang til aktivet. Det kan leasingselskabet indregne i sin pris, så det giver et mindre tab, hvis leasingtager ikke kan betale, hvilket de fleste heldigvis kan, for der bliver jo lavet en kreditvurdering præcis som nede i banken. Ved at benytte alternativet – at trække på kassekreditten – vil renten typisk være langt højere. Og kontormaskiner er et rigtig godt eksempel. Banken kan godt få pant i kontorudstyret, men vil sikkert ikke tillægge den særlig stor værdi, siger Christian Brandt. I dag har mange leasingaftaler ifølge Christian Brandt karakter af rammeaftaler, fordi virksomheden har brug for at indkøbe forskelligt udstyr fra forskellige leverandører.

– Det giver virksomheden frihed og fleksibilitet til at indkøbe alt det, den har brug for, uanset om det sker via forskellige leverandører. Selvfølgelig bliver det i sidste ende indkøbt og ejet af leasingselskabet, men det er praktisk, at man ikke skal have fat i leasingselskabet, hver gang man foretager et konkret indkøb, siger Christian Brandt.

Kun fantasien sætter grænser for, hvad en virksomhed med fordel kan lease af udstyr til brug for kontoret. Ud over leasingklassikere som kopi- og printmaskiner kan det være IT, software, kontorinventar som lamper, møbler og alle andre fysiske genstande, kontoret indrettes med. Eneste begrænsning er såkaldt nagelfast inventar, der fastmonteres og bliver en integreret del af bygningen.

– Så kan det blive svært at finansiere med leasing, fordi det bliver omfattet af realkreditinstituttets pant i ejendommen. Et eksempel kan være LED belysning, som integreres i bygningen, eller et ventilationsanlæg. Leasingselskaberne ønsker selvsagt ikke at finansiere aktiver, som bliver grebet af pantet i den faste ejendom, hvilket viser, at tinglysningsloven ikke er tidssvarende, hvad angår meget af den nye teknologi til brug for energiforbedringer, som med større og større hast finder indpas i bygninger, siger Christian Brandt.

Når brugen af leasing som finansieringsform i dansk erhvervsliv, både generelt og hvad angår indretning af kontorer, er steget i de senere år og forventes at stige yderligere i fremtiden, hænger det ifølge Christian Brandt ikke kun sammen med finanskrisen og den såkaldte cirkulære økonomis voksende udbredelse.

– Leasing har været en velindarbejdet finansieringsmetode i dansk erhvervsliv gennem mange år. Men virksomhederne har selvfølgelig lært leasing bedre at kende, og leasingvirksomhederne har fundet ud af, at man kan overføre forretningsmodellen til alle mulige andre områder – ikke mindst kontor. Men jo, deleøkonomien og den stigende miljøbevidsthed understreger, at det kan være smart at lease. For eksempel fritager leasing en virksomhed for besværet med at bortskaffe udtjent IT-udstyr. Man skal ikke sætte sig ind i miljøregler eller bruge tid på at finde den optimale brugtpris. I stedet er der nu opstået virksomheder, der er specialiseret i at aftage brugt udstyr fra leasingselskabernes kunder. Det er med til at optimere leasingselskabets forretning, og en ny del af værdikæden, som i sidste ende giver et bedre leasingprodukt til fordel for leasingtager, siger Christian Brandt.

Fakta

Christian Brandt, 45 år, cand.jur. og direktør gennem otte år i Finans og Leasing.

Finans og Leasing er interesseorganisation for danske finansieringsselskaber og har 49 medlemmer, hvoraf 36 er leasingselskaber.

Del

Journalist

Peter Klar

Andre artikler