Weekly News

Jesper Kirkegaard, chef for ener-girådgivningen ved Scanenergi. BUSINESS

Spar energi

Jesper Kirkegaard, chef for energirådgivningen ved Scanenergi, fortæller, at der er op til ti procent besparelser at hente alene ved, at medarbejderne ændrer adfærd.

Hvad arbejder I med i jeres energirådgivning?

– Vi arbejder med at energioptimere og digitalisere hos virksomheder og sikre, at de får det rette udstyr og de rigtige tilskud.

Hvad overrasker i arbejdet?

– Mange virksomheder er så optaget af digitalisering, at de nogle gange helt glemmer, at der også er masser at spare ved at ændre på den menneskelige adfærd.

Kan du give nogle eksempler?

– Det kan være at få skiftet filtre i ventilationen, at huske at smøre maskinellet regelmæssigt, ikke at starte produktionslinjer op, før de reelt skal bruges.

Hvad skal virksomhederne huske?

De skal inddrage medarbejderne i, hvor der kan spares, og hvilken adfærd, der kan ændres på. Medarbejderne sidder på en guldgrube af viden, fordi de kender arbejdsprocesserne. Så det er en god idé at spørge medarbejderne, om de har forslag. På den måde får virksomhederne det optimale ud af både at digitalisere og ændre på de dårlige energivaner.

Del

Journalist

Pia Bundgaard Hansen

Andre artikler