Weekly News

HR

Søvnige medarbejdere koster

Digitalisering og sociale medier lægger et stigende pres på vores prioritering af søvnen. Her fortæller Mikael Rasmussen fra sovbedre.nu, hvordan søvn påvirker kvalitet og effektivitet på arbejdspladsen.

Den første ting dårlig søvn påvirker er det psykiske arbejdsmiljø.

Ifølge en undersøgelse fra september 2015 foretaget af Statens Institut for Folkesundhed svarer fire ud af ti voksne danskerne, at de ikke får søvn nok til at føle sig udhvilet. Tallet er baseret på data fra den seneste søvnundersøgelse i 2013. Ikke alene har søvnproblemer alvorlige helbredsmæssige konsekvenser, men også økonomiske konsekvenser for samfundet og virksomhederne. Vi har talt med Mikael Rasmussen, søvnkonsulent hos sovbedre.nu om, hvorfor søvnige medarbejdere betyder et tab på bundlinjen.

Medarbejdernes søvn kommer i høj grad til udtryk i kvaliteten og effektiviteten af det stykke arbejde, de udfører, forklarer Mikael Rasmussen.

– Den første ting dårlig søvn påvirker er det psykiske arbejdsmiljø. Medarbejdere med søvnmangel har nedsatte sociale kompetencer, dvs. de er dårligere til at samarbejde, mindre engagerede og dårligere til at styre deres impulser, hvilket gør dem ”umoralske” i den forstand, at de f.eks. har tendens til at snyde mere.

Ligeledes er medarbejdernes søvn vigtig for virksomhedens interaktion med omverdenen.

– Søvnige medarbejdere har flere stresshormoner til stede i kroppen, hvilket påvirker den følelsesmæssige tilstand: Humøret nedsættes og man har en kortere lunte; Medarbejderen bliver generelt dårligere til at nedregulere negative følelser, dårligere til at håndtere den kortvarige stress og de forandringer, som er en del af arbejdet, til at skabe positive tanker, og derfor til at kommunikere med og omgås andre mennesker, som f.eks. kunder eller samarbejdspartnere.

Manglende søvn er et højaktuelt problem i den vestlige verden, men ikke et nyt fænomen. Det er en udbredt opfattelse, at vi sover mindre og mindre, men Statens Institut for Folkesundhed konkluderer med henvisning til løbende befolkningsundersøgelser, at gennemsnitsdanskeren faktisk ikke sover mindre i dag end i 1960’erne. Hvis vi ikke sover mindre, hvad skyldes så problemets stadigt større omfang – er søvn overhovedet det afgørende, og hvad er virksomhedernes aktie i problemet?

Mikael Rasmussen fastslår, at selvom den enkeltes søvnbehov målt i timer kan variere, er søvn altid en forudsætning for, at hjernen kan fungere.

– Sover man mindre end man har behov for, så fungerer éns hjerne også dårligere. Det man typisk kan mærke det på er den kognitive formåen, dvs. hukommelse, koncentration, ydeevne, reaktionstid – altså alle de ting, der gør, at man som medarbejder kan være effektiv, innovativ og løsningsorienteret.

Han pointerer også, at søvn ikke bare handler om kvantitet – hvor mange timer vi sover, men også om kvalitet – hvilken slags søvn vi får, når vi lægger os på puden.

– Statistikken viser, at jo flere timer du arbejder, jo dårligere sover du. Men det handler ikke nødvendigvis om, at folk ikke har tid til at sove. Det største problem for rigtig mange mennesker i dag er uformåenhed til at falde ned efter en lang dag. Det vil sige, at vi generelt har gang i alt for mange ting til, at vi efter tyve minutter kan komme ned i den dybe, restituerende søvn.

Nødvendigheden af at prioritere søvnen konkurrerer typisk med medarbejderens prioritering af privat og professionel kontakt med omverdenen via computere og smartphones. Udover arbejdsdagens længde, er fornuftige vaner i forhold til elektronisk kontakt uden for arbejdstiden, ifølge Mikael Rasmussen, derfor et oplagt emne for medarbejdere og virksomheder at indgå i en dialog omkring, hvis man ønsker at komme søvnproblemer til livs. En dialog, som virksomhederne altså har et økonomisk incitament til at imødekomme. 

Fakta

Hos ni ud af ti skyldes søvnproblemer stress, men vil man dem til livs er det nødvendigt at adressere søvnen særskilt. I behandlingssystemet ligger fokus på at adressere sygdomstilstande, som f.eks. stress, hvormed man overser, at døgnrytmen er at betragte som en vane: Har man først indlært sig dårlige søvnvaner, ophører de sjældent, selvom man fjerner den oprindelige årsag.

Del

Journalist

Julie Gufler

Andre artikler