Weekly News

SMV’er skyder EU-genvej

Siden 2014 har EU-programmet SMV Instrumentet hjulpet innovative danske SMV’er med at realisere projekter, der både skaber vækst for virksomheden og et bedre samfund.

Det er den gode, innovative idé, der belønnes.

Siden 2014 har små og mellemstore virksomheder (SMV) i Danmark kunnet få offentlig støtte fra EU-programmet ”SMV Instrumentet” til innovative forsknings- og udviklingsprojekter.

Og interessen er stor. Selvom ansøgningsprocessen er et nåleøje, som kun ca. fem procent af ansøgerne slipper igennem, har EASME – EU Kommissionens agentur for små og mellemstore virksomheder – indtil videre registreret ca. 130 danske modtagere af støtte til projekter om alt fra forskellige IoT-løsninger og miljøvenlige kølesystemer til maritimt brug til kombineret produktion af svampe og biogas i cirkulær økonomi.

SMV Instrumentet er en del af Horizon 2020, som er EU’s støtteprogram for forskning og innovation. Horizon 2020 varer til år 2020. Programmet har et budget på 75 mia. euro og yder økonomisk støtte til forskere, virksomheder, iværksættere, organisationer, regioner m.fl.

SMV Instrumentet er, som navnet antyder, målrettet små og mellemstore virksomheder og deres innovation på en lang række områder som f.eks. sikkerhedsteknologi, energi, miljø og klima, materiale- og produktionsteknologi, informations- og kommunikationsteknologi, fødevarer, landbrug og bioteknologi samt sundhedsteknologi.

For at komme i betragtning til støtte, skal SMV’ernes nye service eller produkt have et stort potentiale på to områder.

– Det skal være en idé, der er så god, at den både kan løse et presserende problem i samfundet og skabe bæredygtig vækst og beskæftigelse for virksomheden, forklarer specialkonsulent i Forsknings- og Uddannelsesministeriet, Lisa Jørgensen.

Med støtte fra SMV Instrumentet skal virksomheden ikke afgive ejer­andele til en investor for pengene, og den økonomiske risiko kan reduceres.

– Den store forskel på investorer og SMV Instrumentet er, at de penge, man modtager af EU, ikke skal betales tilbage igen. Til gengæld er der nogle ret skrappe dokumentationskrav for at sikre, at pengene bliver brugt til det, man har ansøgt om, siger Lisa Jørgensen.

Støtte fra SMV Instrumentet kan gives i to faser. I fase 1 gives der 50.000 euro i støtte til et såkaldt feasibility-studie, dvs. en undersøgelse og analyse af projektets gennemførelse og kommercielle potentiale. I fase 2 gives der 0,5-2,5 mio. euro i støtte til konkrete, innovative projekter, der er modne til kommercialisering, understøttet af en solid forretningsplan.

Det er ikke et krav, at det forudgående analysearbejde er sket med fase 1-støtte.

Virksomheden kan kun få finansieret 70 procent af sit budgetbehov af EU – resten skal virksomheden selv finansiere. Ved seneste ansøgningsfrist til fase 2 i januar 2018 fik fire danske virksomheder støtte. De næste deadlines i SMV Instrumentet er 3. maj (fase 1) og 23. maj (fase 2). Det er EU’s definition af en SMV, der bestemmer, hvilke virksomheder, der kan søge. Dels skal virksomhederne have færre end 250 ansatte, dels skal virksomhederne have en årlig omsætning på under 50 mio. euro eller en årlig balance på under 43 mio. euro. Endvidere kan virksomhedens ejerstruktur og eventuelle medejerskab af andre virksomheder spille ind.

– For at opnå støtte kræver det ikke bare en god idé, men også den bedst mulige ansøgning, der beskriver produktet og dets samfundsmæssige og kommercielle potentiale præcist og troværdigt. Det er et bredt udsnit af virksomheder og ikke kun bestemte brancher, der får støtte. Det er den gode, innovative idé, der belønnes, siger Lisa Jørgensen. 

Fakta

Fase 1: Støtte til konceptudvikling og forundersøgelse af kommercielt og teknisk potentiale. Tilskud: 50.000 euro. Varighed: Ca. seks måneder.

Fase 2: Støtte til demonstration, miniaturemodellering, prototypeudvikling og test. Tilskud: 0,5-2,5 mio. euro (70 procent af udgifterne). Varighed: Ca. 12-24 måneder.

Kilde: ufm.dk

Del

Journalist

Peter Klar

Andre artikler