Weekly News

Serverne er flyttet hjemmefra

De store virksomheder benytter sig i høj grad af veldrevne eksterne datacentre til at beskytte deres vitale data, mens SMV’erne tøver lidt mere.

Kravene til sikkerhed vil yderligere blive skærpet med EU’s nye databeskyttelsesforordning, som træder i kraft 25. maj 2018.

IT er allerede blevet et forretningskritisk værktøj for virksomhederne. Men IT er ikke statisk, og mange står i øjeblikket over for en digital transformation, hvor forretningen skal omstilles til den digitale fremtid. Samtidig oplever virksomhederne en større trussel end nogensinde før, når det kommer til cyberkriminalitet som hacking, malware og tab af vitale data.

For flere store virksomheder er rejsen begyndt med et blik på deres IT-infrastruktur, fordi sikkerheden er vigtig, og derudover er der stigende behov for mere kapacitet og ”rækkevidde” til bl.a. hybride clouds.

Nogle brancher er længere fremme end andre; transformationen er så småt begyndt, men der er stadig et stykke vej for mange virksomheder – især SMV’erne, hvor omkring 50 procent har outsourcet deres data.

– Der er mange fordele ved at outsource IT, fordi virksomhederne generelt opnår en større sikkerhed, og risikoen for tab af data er mindre. Derudover er det dyrt at bygge sit eget datacenter med den rette fremtidssikrede kapacitet, fortæller Søren Jakobsen, der er adm. direktør hos brancheforeningen BFIH.

BFIH har spurgt 470 IT-ansvarlige i virksomheder om, hvor de opbevarer data samt virksomhedens forventning og krav til eksterne hosting-partnere. De adspurgte virksomheder havde minimum fem ansatte – heraf deltog 125 virksomheder med mere end 200 ansatte.

Undersøgelsen viser, at 33 procent nævner sikkerheden, som en af grundene til, at de har outsourcet IT. 38 procent siger, at det giver mulighed for at skalere virksomhedens behov. 33 procent outsourcer, fordi de mener, at de selv er for små til at drive eget datacenter.

– Mange SMV’er vælger netop at outsource, fordi der er økonomiske og administrative fordele i, at en lille virksomhed ikke selv skal have en IT-afdeling ansat på fuld tid, fortæller Søren Jakobsen.

60 procent af de adspurgte siger, det er vigtigt, at de ved i hvilket land, deres data er opbevaret, og 33 procent ved, at deres data bliver opbevaret uden for Danmark. 12 procent ved ikke i hvilket land, deres data befinder sig.

– Virksomheder skal dels have fokus på kvalitet og sikkerhed i leverandørens ydelser, dels på leverandøren selv, som bør være både robust og veldrevet. Det er nemlig stadig virksomheden, der har ansvaret for sine data – også selvom de bliver hacket eller forsvinder, mens de er hos den eksterne leverandør, forklarer Søren Jakobsen og uddyber:

– Kravene til sikkerhed vil yderligere blive skærpet med EU’s nye databeskyttelsesforordning, som træder i kraft 25. maj 2018. Den nye databeskyttelsesforordning betyder bl.a., at hvis virksomhederne ikke har styr på følsomme personoplysninger, kan de få bøder på op til fire procent af omsætningen – og det gælder faktisk både den dataansvarlige og databehandleren, i denne sammenhæng virksomheden og hosteren. Virksomhederne er i fremtiden også forpligtet til at informere de registrerede f.eks. kunder og medarbejdere, hvis deres data bliver lækket, udsat for cybercrime – eller blot sjusk hos medarbejderne.

Databeskyttelsesforordningen stiller større krav til virksomhederne, men også til de eksterne hosting-partnere, som skal kunne dokumentere, at der er styr på de interne processer.

BFIH har lavet en certificeringsordning, Hostingcertifikatet, så medlemmerne kan bevise over for kunderne, at de overholder relevante krav til kvalitet og sikkerhed.

Fakta

Hosting og cloud er i princippet det samme og indebærer, at brugernes data er lagret på en server, som står i et datacenter, som geografisk er adskilt fra brugeren. Hosting er et ældre begreb end cloud, og der har været en tendens til, at det bruges om lokale eller nationale udbydere, mens cloud oftere bruges om globale udbydere. Betegnelse cloud stammer fra det symbol, der i diagrammer bruges til at illustrere internettet: En sky.

Del

Journalist

Pia Bundgaard Hansen

Andre artikler