Weekly News

Samarbejder i værdikæden spreder ringe i vandet

Strategisk samarbejde på tværs af fag og regioner er en vækstmotor for dansk erhvervsturisme. 

Udover det høje døgnforbrug hos erhvervsturisterne, så er man faktisk med til at underbygge Danmarks position som et attraktivt værested.

I en ellers såkaldt digital tidsalder er vi ikke holdt op med at mødes med hinanden ansigt til ansigt. Tværtimod. For møder, konferencer, kongresser, workshops, teambuilding-ture, inspirationsrejser og alt, der ellers udgør erhvervsturisme, er et marked i vækst. Ifølge International Congress and Convention Association (ICCA) steg antallet af møder på globalt plan fra lidt under 26.000 i 1998-2002 til mere end 55.000 i 2008-2012. Det er mere end en fordobling på ti år.

Herhjemme er det organisationer som VisitDenmark og de regionale og kommunale turistorganisationer, som trækker det store læs, når potentielle erhvervsturister udefra skal trækkes til Kastrup, Kolding eller Kødbyen. De gør det dog hverken alene eller hver for sig, for selv om mødeindustrien er præget af skarp konkurrence, er det også et felt, hvor samarbejder er essentielle for at drive udviklingen. 

Et eksempel på den slags samarbejde, der går på tværs af hele industriens værdikæde, finder man i projektet Global Connected, som er et konsortium, der er gået sammen for at tiltrække flere internationale flyruter til Danmark. Wonderful Copenhagen er en af aktørerne i konsortiet, og ifølge kongreschef Jonas Wilstrup er det en nøgleopgave at fastholde Kastrup Lufthavn som en nordeuropæisk hub. Derfor giver det mening for de forskellige og til tider konkurrerende aktører at gå sammen i et fælles projekt.

For nyligt annoncerede Norwegian da også, at de åbner en direkte rute fra København til Boston, og det er en direkte konsekvens af konsortiets arbejde, fortæller Jonas Wilstrup:

 – Vi går ind aktivt og bearbejder flyselskaber, så vi kan få nye flyruter til København for at fastholde og udbygge Københavns Lufthavn som nordeuropæisk hub. Man går ind og laver en kampagne på et marked, som sikrer, at der er en opmærksomhed omkring Danmark, så flyselskaberne kan få fyldt deres fly op med passagerer. Hvis den opmærksomhed er der, er de jo mere villige til at tage den risiko. Flyruten til Boston er kommet, fordi man er lykkedes med den indsats i Global Connected.
Det er et projekt, der har vist sig at have en god effekt, og tilbage i 2013 hædrede Danish Business Travel Organisation (DBTA) Global Connected for at have tiltrukket 12 nye ruter til landet fra bl.a. Toronto, Dubai, San Francisco og Shanghai.

Ifølge tal fra VisitDenmark er erhvervsturisme en industri, der årligt genererer 20.8 milliarder kroner herhjemme. Det er hovedsagligt de større møder, konferencer og kongresser, der driver markedet. Når disse aktiviteter skal planlægges rundt om i verden, går de som regel i regulært udbud, hvilket vil sige, at de danske byer går ind i direkte konkurrence med både hinanden og andre europæiske byer. 

– Som arrangør tænker du måske: ”Jeg har 400 deltagere, jeg skal holde et møde for. Skal jeg lægge det i Amsterdam, Glasgow eller København?”. Så indhenter du simpelthen tre tilbud: ”Hvad koster et lokale, hvad kan vi leje af hotelværelser, hvad tilbyder byen, hvordan er infrastrukturen, osv.?” Så byder byerne simpelthen, og du vælger det bud, som er mest fordelagtigt for dig, når du sammenholder kvalitet og pris, fortæller Jonas Wilstrup. 

Selvom der er nogle helt formelle forhold, der skal være i orden, herunder en velforbundet lufthavn og nogle førsteklasses faciliteter, så er der også andre kriterier, der skal opfyldes, hvis man skal have held til at hive en given konference hjem. Her handler det om at udnytte lokale styrker.   

Det arbejder man med i det tværgående udviklingsselskab MeetDenmark, som foruden Wonderful Copenhagen består af VisitAalborg, VisitAarhus, VisitDenmark og Inspiring Denmark. Strategien til at lokke de helt store internationale kongresser til landet er understøttet af de styrkeområder, som i forvejen findes i de forskellige regioner.

I Danmark er det som regel Clean Tech, Medical Science og IT, der er de centrale indsatsområder. Det fortæller Birgitte Hee Olesen, der er formand i MeetDenmark og direktør i Inspiring Denmark. 

 – Man tager afsæt i erhvervsmæssige og forskningsmæssige styrker i regionen. Hos os har det traditionelt set være forskning, hospitaler og universitet. DNA’et i deres måde at arbejde på er, at man deler forskningen globalt og på tværs. Sådan arbejder de, så hvorfor ikke lade dem komme til Syddanmark og gøre det? 

 Birgitte Hee Olesen forklarer, at der er en helt umiddelbar gevinst i at tiltrække kongresdeltagere til regionen i form af kroner og ører. Den gennemsnitlige erhvervsturist bruger nemlig omkring 3.000 kroner dagligt, hvilket er 3-4 gange højere end rejseturisterne. Men den virkelige gevinst, understreger hun, har en mere langsigtet natur:

– Når de her kloge mennesker mødes, så trækker de jo viden til. Den forplanter og forankrer sig lokalt, og her kan opstå synergier og innovation, som på sigt kan trække virksomheder til og skabe nye arbejdspladser.

Jonas Wilstrup supplerer og fortæller, at når man styrker dansk erhvervsturisme, er man også med til mere generelt at underbygge danske virksomheders styrkepositioner. For ham spreder effekterne sig langt ud over selve turismens felt. 

– Jeg synes faktisk, at det er en helt central pointe, at hvis man lige ser udover det høje døgnforbrug hos erhvervsturisterne, så er man faktisk med til at underbygge Danmarks position som et attraktivt værested for internationale virksomheder, for domiciler, o. lign. På den måde er der ringe i vandet, som går langt videre end bare forbrug, i det her. 

Fakta

Mødemarkedets nøgletal ifølge VisitDenmark 2012
Omsætningsfordelingen i Danmark: 
Konferencer og kongresser: 47 procent. Fagmesser: 6 procent. Kurser: 32 procent. Andre møder: 15 procent.
Antal møder: Region Hovedstaden: 75.800. Region Syddanmark: 46.000. Region Sjælland: 18.700. Region Midtjylland: 36.300. Region Nordjylland: 11.100.

Del

Journalist

Kasper Boye

Andre artikler