Weekly News

Patentrådgiver og European Patent Attorney, Peter Borg Gaarde, HØIBERG. GENERATIONS- & EJERSKIFTE

Sæt værdi på din IP-porte­følje

Værdiansættelse af IP-rettigheder (Intellectual Property Rights) såsom patenter, varemærker og designs kan have stor betydning for prisen ved en virksomhedsoverdragelse. Selvom det i princippet aldrig er for tidligt at værdiansætte sin IP-portefølje, bliver værdiansættelsen mere sikker, jo mere viden man har om markedet, og jo tættere man er på en produktlancering, forklarer patentrådgiver og European Patent Attorney Peter Borg Gaarde, partner i patent- og varemærkebureauet HØIBERG:

– Nogle gange er vi med til at beskytte et produkt, mens det blot er i idéfasen. Der kan gå år inden markedsindgang. Allerede i det øjeblik, man investerer i IP, bør man have en forretningsplan, som IP’en skal understøtte. Det er muligt at værdiansætte IP, som f.eks. en patentansøgning, tidligt i ansøgningsforløbet, men det kan være forbundet med stor usikkerhed.

– Ofte vil en patentansøgning have en lav nutidsværdi, så længe den blot verserer som ansøgning. Men dermed kan patentansøgningen have et stort potentiale, og værdien kan løftes signifikant, når produktet bringes på markedet understøttet af patentet. Og når man først har en markedsindgang for et produkt, kan man angive værdien meget mere præcist, siger Peter Borg Gaarde.

Del

Journalist

Peter Klar

Andre artikler