Weekly News

Kim Pawrup, CSO i Acubiz BUSINESS

Sæt strøm til dine rejsebilag

Digitalisering af rejsebilag fjerner spildtid og letter den administrative proces, der normalt er forbundet med at håndtere kreditkortbetalinger og udlæg på forretningsrejser. Det forklarer Kim Pawrup, CSO i Acubiz.

– Mange virksomheder bruger uforholdsmæssigt meget tid på at håndtere rejsebilag, bl.a. fordi de skal kontrolleres, afregnes og bogføres manuelt. Samtidig skal medarbejderen sørge for at gemme alle kvitteringer for udgifter undervejs. Det er en tung og omstændelig proces, som koster både tid og ressourcer.

Siden 1998 har Acubiz udviklet den cloudbaserede løsning Acubiz EMS. Her kan den rejsende bl.a. tage et billede af sin kvittering via en app, indtaste få relevante oplysninger og derefter sende direkte til godkendelse. Så snart bilaget er godkendt, bliver det ført direkte ind i virksomhedens økonomisystem.

– Vi sætter så at sige strøm til alle de løse bilag, man normalt har på sin rejse. Ved at digitalisere processen, kan virksomhederne både få et bedre overblik, kontrol med udgifterne og skabe en mere enkel proces – og samtidig eksempelvis sikre sig, at virksomhedens rejsepolitik bliver overholdt. Det er en løsning, som sparer virksomheden mange ressourcer.

Acubiz EMS anvendes af mere end 85.000 brugere i mere end 30 lande.

Del

Journalist

Paul Sauer

Andre artikler