Weekly News

Sæt fuld damp på digitaliseringen

Dansk økonomi er langt om længe inde i et sundt økonomisk opsving. Det betyder imidlertid ikke, at vi kan tage foden af reformspeederen. Vi er hele tiden nødt til at justere og tilpasse, så vi sikrer, at opsvinget kan holde så længe som muligt.

Vores digitale infrastruktur skal have et løft.

Heldigvis er der måder at forlænge opsvinget på. Digitale løsninger og automatisering af processer kan nemlig hjælpe med at optimere erhvervslivets produktivitet og konkurrenceevne. Erhvervsministeriet peger f.eks. på, at hver medarbejder i virksomheder med en høj grad af digitalisering bidrager med 135.000 kr. mere i værditilvækst end medarbejdere i virksomheder med en lav digitaliseringsgrad.

Det kræver handling, hvis vi vil hive den digitale produktivitetsvækst i land. Derfor er det godt, at regeringen har søsat Disruptionsrådet. Det har for nylig lanceret en digital vækststrategi, der skal sikre, at digitaliseringen bliver endnu mere udbredt i landets virksomheder, og at borgerne har de nødvendige digitale kompetencer til at komme med og få del i digitaliseringens fordele.

Heldigvis er der også mange danske virksomheder, der handler og bidrager til at drive de digitale forandringer. Inden for telebranchen har digitalisering, automatisering og generel konkurrence over en tiårig periode betydet, at halvt så mange medarbejdere producerer fire gange så meget, viser en analyse fra Dansk Erhverv. Det er et interessant resultat i en tid, hvor manglen på arbejdskraft begynder at gøre sig gældende i mange brancher.

Kigger vi ud over vores nærområde, ser vi, at de nye store tech-giganter, der definerer den fremvoksende digitale økonomi alle er skabt i andre dele af verden – det er ikke danske virksomheder, som skaber de nye digitale platforme, nye sociale medier eller digitale butikker – endnu. Vi er foran i Danmark med f.eks. offentlig digitalisering, men vi halter gevaldigt bagud i Danmark og hele EU med at skabe store tech-virksomheder.

Vi skal derfor gøre det lettere at rekruttere udenlandske IT-specialister, vi skal have kodning og IT på skoleskemaet, vi skal klæde danskerne bedre på til den digitale fremtid, og vi skal sikre, at offentlige og private virksomheder er gennemdigitaliserede. Vi skal på forsvarlig vis fjerne barrierer for anvendelse af data, der kan give indsigt i forbrugeradfærd og transportmønstre.

Vores digitale infrastruktur skal have et løft, og vi skal med i første række, når teleselskaberne i en nær fremtid udruller fremtidens lynhurtige, mobile 5G-bredbånd. Det kommer til at understøtte nye teknologier, der vil bidrage til erhvervslivets optimering af produktiviteten. I dag halter vi langt efter de mest fremsynede lande.

Der er mange udfordringer, men det er sikkert, at fremtiden kun bliver mere digital. Danmark har et fantastisk udgangspunkt til at høste de digitale gevinster, men det kræver, at vi griber mulighederne.

Del

Journalist

Poul Noer, chefkonsulent, Dansk Erhverv

Andre artikler