Weekly News

For ledelseskonsulent Helle Rosendal-Andersen handler robusthed mere om selvindsigt og balance, end om et image som stærk hele vejen rundt. HR

Robusthed handler om selvindsigt

Både din og din virksomheds robusthed kan trænes, men det forudsætter en fælles forståelse af begrebet, siger ledelseskonsulent Helle Rosendal-Andersen.

”Robusthed” er blevet lidt af et buzzword.

Arbejdsgivere efterspørger større robusthed, så man næsten får indtryk af, at der er tale om en magisk urkraft, der vil få medarbejdere og virksomhed til at præstere bedre på snart sagt alle områder.

Men hvad er robusthed egentlig for en størrelse? Hvordan tilegnes den, og er den svaret på erhvervslivets behov for at kunne håndtere forandringer i en tid med øget sygefravær og flere stressramte?

Både ja og nej, siger Helle Rosendal-Andersen, der er ledelses- og organisationskonsulent med speciale i dynamisk forandringsledelse.

Gennem sit udviklingsarbejde med både ledere og medarbejdere har hun gjort sig mange tanker om robustheds-begrebet og mindst ligeså mange erfaringer med, hvor forskelligt, det kan opfattes.

I bogen ”Robust Organisationsforandring – design og implementering i orkanens øje”, som hun er medforfatter til, anbefaler hun et mere nuanceret syn på begrebet.

– Robusthed forstås af mange som en egenskab, der gør, at man hele tiden er stærk og sjældent har brug for at række ud til andre. Den forståelse har jeg svært ved at bifalde af den simple grund, at ingen er stærk hele tiden. Dermed er det egentlig mere en fantasi, end det er konkret virkelighed. Samtidig synes jeg, at tolkningen beskriver en statisk tilstand, som i udgangspunktet er svær at få til at harmonere med den evigt foranderlige verden, vi lever i.

For Helle Rosendal-Andersen handler robusthed i langt højere grad om at skabe selvindsigt og balance, og om at kende sine stærke sider, og arbejde med de mindre stærke.

– Når vi kender vores skrøbelige sider, bliver vi i stand til at række ud til andre og bede om hjælp, og dermed bliver vi ikke alene stærkere selv, det gør hele den organisation, vi arbejder i også.

Og pointen med organisationens samlede robusthed, bliver mere og mere relevant, tilføjer Helle Rosendal-Andersen. Når hun og hendes medforfattere, der bl.a. tæller forskerne Peter Hagedorn-Rasmussen, Jan Pries-Heje og John Damm Scheuer, bruger begrebet ”orkanens øje”, er det langt fra tilfældigt.

– Jeg tror, vi med ret stor sandsynlighed kan antage, at fremtidens organisationer skal være rustede til at tage imod og håndtere flere og voldsommere påvirkninger – bl.a. i form af en meget skærpet konkurrence fra udlandet. Alene af den grund er det afgørende, hvordan den enkelte virksomhed har etableret sit robusthedsberedskab, som generelt set handler om lederskab og virksomhedskultur.

I lighed med mange af hendes kolleger som ledelseskonsulent Franz Søes-Cybulski fra Teamspeeder og organisationskonsulent J. Herluf Sørensen fra J. Herluf Sørensen Consult, mener hun, at robusthed er en egenskab, der kan trænes.

Det sker bedst ved, at man netop er i kontakt med sin egen skrøbelighed og desuden er åben om den. Andre menneskers respons er ofte af afgørende betydning.

– Gruppedynamiske sammenhænge fungerer ofte som en slags katalysatorer for øget selvindsigt og dermed også for personlig og organisatorisk udvikling, siger hun og tilføjer, at den robuste balance mellem forandring og stabilitet - dynamisk og vedvarende skal skabes i den enkelte organisation.

– I den forbindelse vil virksomhedsledelser i mange tilfælde have stort udbytte af at være mere åbne over for deres medarbejdere og over for samfundet i øvrigt. Åbenhed både indadtil og udadtil er en rigtig god værdi, når man vil styrke sin robusthed, slutter Helle Rosendal-Andersen.

Fakta

Som ledelseskonsulent tilbyder Helle Rosendal-Andersen organisationer at blive styrket gennem teamudvikling, coaching, rolleafklaring med refleksion og facilitering af processer. Formålet er at skabe ro, retning og robusthed i deltagerens arbejdsliv.

Del

Journalist

Frank Ulstrup

Andre artikler