Weekly News

Birgitte Hass, adm. direktør i IT-Branchen. DIGITALISERING

Revolutionen vil rulle i 2016

Ligesom stort set alle andre revolutioner, bliver den digitale revolution nådesløs.

Ligesom den industrielle revolution ændrede verden for tid og evighed, vil den digitale revolution for alvor tage fat i 2016 og ændre den verden, vi kender i dag. Spørgsmålet er, om du er klar?

Da man for nogle hundrede år siden skulle have syet tøj, besøgte man den lokale skrædder, som så syede efter bestilling. Det tog tid, og krævede en lang specialiseret erfaring, men den dygtige skrædder havde en god forretning.

Da den industrielle revolution kom, blev tøjproduktionen overtaget af maskiner, der blev betjent af ufaglærte arbejdere. Dermed blev brødet i bogstaveligste forstand taget ud af munden på den arme skrædder. Men fordi det var langt billigere at spytte tøjet ud på samlebånd, blev tøjet også tilgængeligt for langt flere.

Omvæltningen gjorde på den korte bane rigtig ondt på mange, men det samlede resultat var godt for samfundet; vi fik mindre fattigdom, en større middelklasse og langt flere børn, som kunne skifte arbejdspladsen ud med skolebænken. Verden var for evigt forandret.

Nu står vi på tærsklen til den næste store verdensomspændende revolution, som vil ændre ikke bare det globale fokus, men også det enkelte menneskes liv.

Tingene bliver igen vendt på hovedet, og vi vil i 2016 se flere industrier og fagområder, der bliver udfordret og forsvinder som følge af helt nye tanker og løsninger.

For ligesom stort set alle andre revolutioner, bliver den digitale revolution nådesløs. Den tager ingen fanger, men vil med hjælp af sine tro væbnere som IoT, droner, Cloud og Big Data have fatale konsekvenser for dem, der ikke er klar til den nye tidsalder.

Ligesom dygtige og uddannede mennesker dengang kæmpede for deres erhverv og gik på barrikaderne, så sidder der også i dag folk og synes, at det er helt uhørt, at f.eks. Uber-chaufføren kan stjæle kunder – når de nu slet ikke har den uddannelse, som er krævet inden for taxierhvervet.

Men de nye spillere tager ikke hensyn til de gamle regler og strukturer. De kæmper benhårdt for at få succes med deres ide, inden en konkurrent løber med markedet. Og de bedste vil vinde og sætte agendaen for en forandret og forventeligt bedre verden.

Forandringen sker globalt og enormt hurtigt. Det har aldrig været vigtigere, at du som virksomhed bliver bedre og mere effektiv, så du kan tilpasse dig den nye virkelighed.

Spørgsmålet er derfor i høj grad, om du og din virksomhed er med? For stormen raser og den altfortærende bølge ruller, uanset hvad du mener.

Del

Journalist

Birgitte Hass, adm. direktør i IT-Branchen

Andre artikler