Weekly News

Projektstyring uden spændetrøje

Projektstyring har gjort læskedrik-kometen CULT mere effektiv, men iværksætterånden og agiliteten er bevaret.

En bi burde som bekendt ikke kunne flyve. Og det burde CULT heller ikke. For den aarhusianske leverandør af farverige og anderledes læskedrikke opererer på et marked, der er domineret af giganter, og hvor opkomlinge hurtigt knuses af priskonkurrence og lav kendskabsgrad. Men CULT flyver stadig højere og højere op. Det skyldes selvfølgelig, at produkterne efterspørges. Men måske har det også betydet noget, at organisationen har formået at ændre sin måde at udvikle nye produkter på, i takt med at man gik fra at være et ”garagefirma” for 20 år siden til nu at have 40 fuldtidsansatte og 40 deltidsansatte.

Ifølge CULTs direktør Henrik Overgaard har det i hvert fald gjort udviklingsprocesserne langt mere effektive, at man for to år siden valgte at introducere et projektstyringsværktøj.

– Vi er iværksættere, vi skal kunne agere hurtigt. Agilitet er et must. Derfor har vi altid haft det sådan, at vi vil hellere komme af sted end ingen vegne komme, fortæller Henrik Overgaard.

Denne hurtighed og vilje til at få skabt noget nyt har været afgørende for CULTs succes, men der var en bagside af medaljen, forklarer han.

– Fordi vi ikke altid styrede vores udviklingsprocesser tilstrækkelig hårdt, blev der ofte en masse tilbageløb, og det gav dobbelt arbejde. Vi stressede organisationen og var ikke så effektive, som vi kunne være.

Det måtte der gøres noget ved. Og det nye projektstyringsværktøj viste sig som den løsning, der kunne effektivisere udviklingen af nye produkter uden at blive en spændetrøje, der pressede kreativiteten og impulsivitet ud af processen.

For nu blev det muligt at optimere projekterne med den såkaldte stage-­gate-model. Her går en produktidé frem mod det færdige koncept igennem en række udviklingstrin (stages), hvor man undervejs vurderer (gates), om man er på omgangshøjde med tidsplanen, om arbejdet foregår effektivt, og resultatet er som ønsket.

– Nu ved vi, at vi kan nå vores deadline. Vi ved, hvad hver enkelt deltager i processen arbejder med. Vi gør de ting, der er nødvendige for at nå i mål til lanceringstidspunktet. Vi husker alting og får ikke længere de hyppige tilbageløb, siger Henrik Overgaard og føjer til:

– Det er ikke en spændetrøje, men ”work smarter”. Og når effektiviteten øges, så kan tiden bruges på noget andet. Nu har vi overblik og ro i organisationen. Vi ville gerne beholde vores agilitet, selvom vi satte tingene mere i system. Det er lykkes. 

Fakta

CULT blev startet af diskoteksejeren Brian Sørensen i 1998. Han havde brug for en ny drik til drinks, som kunne få folk til at blive lidt længere. Det første produkt blev kørt ud til diskotekerne fra farens garage i Århus.

CULT står i dag bag kendte brands som CULT ENERGY, CULT COLA, WTR, SHAKER og MOKAÏ.

Del

Journalist

Aksel Brinck Jensen

Andre artikler