Weekly News

Pensionen er den største faldgrube

Danskerne er blevet bedre til at skrive testamente, men når det gælder pensionsformuer, er der plads til forbedring.

Der er desværre flere eksempler på, at det ikke altid går, som man forventer, når det handler om arv.

Beder man advokat i PENTA Advokater, Chresten Haugaard, om at nævne den største faldgrube, når danskerne skal have fordelt arven, falder svaret prompte.

– Som autoriseret bobestyrer, oplever jeg ofte, at der ikke er overensstemmelse mellem de ønsker, der udtrykkes i afdødes testamente og det resultat begunstigelsesbestemmelsen i den afdødes pensionsopsparing og livsforsikring medfører. Det skyldes, at pensionsopsparingen og livsforsikringen ikke er omfattet af testamentet, hvilket mange er uvidende om, siger Chresten Haugaard og fortsætter.

– For at forklare det helt firkantet, så er formuen det, som den afdøde ejer og kan disponere over i levende live. Der er typisk tale om fast ejendom, indbo, værdipapirer og den slags – det er tit det, man er meget bevidst om at få med i et testamente.

Men det er langt fra nok – i hvert fald ikke, hvis den afdøde har en pensionsopsparing eller livsforsikring og ikke ønsker, at udbetalingen efter et dødsfald skal ske efter standardbegunstigelsen. For pensionsopsparingen og livsforsikringen er ikke omfattet af testamentet.

– Det fremgår derimod af den aftale, der er lavet med forsikringsselskabet, banken eller pensionskassen, hvem der er begunstiget, og dermed skal have udbetalt livsforsikringen eller de opsparede pensionsmidler, siger Chresten Haugaard.

Uvidenhed omkring begunstigelse kan dermed få store konsekvenser.

Chresten Haugaard fortæller om et dødsbo, hvor gælden var ganske stor, og huset blev solgt med tab. De midler, som den afdøde havde i banken gik til at dække en del af dette tab, mens værdien af afdødes bil dækkede udgiften til begravelsen.

Ifølge afdødes testamente skulle en fjern slægtning arve mest mulig, således at børnene alene skulle have tvangsarven. Taberen i sagen blev arvingen i testamentet, der intet arvede, mens børnene kunne glæde sig over 200.000 kr. hver., da afdøde ikke havde husket at ændre sin pensionsaftales standardbegunstigelse. Og da udbetalingen skete uden om boet, kom pengene heller ikke kreditorerne til gode.

I en anden sag, hvor den afdøde fars samlever, der ikke var børnenes mor, fik pensionsmidlerne udbetalt, var børnene skuffede. Faderen havde bevidst ikke oprettet testamente, da han ville lade børnene arve. Hans manglende kendskab til hvordan reglerne er skruet sammen fik stor betydning, da opsparingen var meget stor, siger Chresten Haugaard.

– Der er desværre flere eksempler på, at det ikke altid går, som man forventer, når det handler om arv. Man tror, det rækker med et testamente, men livsforsikringer, livrenter og alderspensioner, der ofte repræsenterer en meget større værdi end den afdødes formue, skal altså med i overvejelserne, siger han.

Fakta

Et testamente skal være i overensstemmelse med arveloven, og det skal underskrives af en notar eller i overværelse af to vidner for at være gyldigt. I Danmark skrives der omkring 30.000 testamenter hvert år.

Del

Journalist

Frank Ulstrup

Andre artikler