Weekly News

Penge kender ingen grænser

Virksomheder gambler med eksistensen, hvis de ikke griber professionelt om at inddrive tilgodehavender. Inkassofirmaerne har nøglen til at hjælpe – også internationalt.

Penge kender ingen grænser, og for inkassovirksomhederne betyder det, at de i dag heller ikke kender geografiske grænser.

De færreste er i tvivl om, hvad man skal gøre, når bilen i garagen ikke vil starte, eller når maskinerne strejker på produktionsgangene. Så ringer man efter professionel hjælp henholdsvis hos en mekaniker til bilen og en reparatør til maskinerne.

Det samme burde gøres ved de problemer, som mange virksomheder støder på, når kunderne ikke kan eller vil betale deres regninger til tiden. Det handler om at udvise rettidig omhu, siger formand for Dansk Inkasso Brancheforening, Henning Gericke:

– Hvis man gerne vil skabe respekt og fremstå som en professionel virksomhed, så er det ikke nogen god idé at lade sin bogholder stå for gældsinddrivelsen, efter at rykkerne er sendt afsted uden held. Her er en professionel inkassopartner på sin plads – helt ligesom hvis man skal reparere produktionsapparatet, og man kontakter en reparatør for hjælp, siger formanden.

Tid er penge – det ved enhver erhvervsmand og -kvinde. Men det mantra gælder ofte ikke, når det kommer til at hente sine tilgodehavender. Og det undrer formanden for brancheforeningen sig over, for det kan nemlig få alvorlige konsekvenser, hvis små og mellemstore virksomheder ikke får taget fast hånd om og indhentet de tilgodehavender, der er virksomhedens eksistensgrundlag:

– Der, hvor vi kommer ind i billedet, det er ved den forfaldne gæld. Jo hurtigere, vi får skaffet de penge tilbage til virksomheden, jo større er sandsynligheden for, at de ikke kommer i likviditetsvanskeligheder. Kreditstyring handler om effektivt at få indkasseret sine tilgodehavender og fortsætte udviklingen af sin egen forretning, siger Henning Gericke og fortsætter:

– Retssystemet er jo indrettet efter først-til-mølle. Dvs., at virksomhederne udsætter sig selv for unødig fare ved at blive ved med at sende venlige rykkere ud. Problemet er, at man ikke overlever på den måde i længden. Dem, der kommer først i retten, er dem, der får noget hjem igen. Dem, der presser mest på, er dem, der får deres penge først.

Dansk Inkasso Brancheforening anbefaler derfor – for virksomhedernes egen skyld – at sætte inkassofirmaet på sagen, hvis de første rykkere ikke har bragt balance i regnskabet.

– Vi fortæller skyldneren, at vi tager sagen til inkasso, og hvis de så rejser en indsigelse, forelægger vi indsigelsen for klienten – virksomheden – og så tager vi sagen i retten, som afgør indsigelsen. Her er hastighed igen afgørende. Der er lange berammelsestider ved domstolene, som gør, at den, der kommer først, får sin sag behandlet først – og formodentlig også sine penge, forklarer han.

Credit management – eller inkassobranchen på godt dansk – er en vigtig medspiller for dansk erhvervsliv, og aktiviteterne er med til at øge både vækst og likviditet, hvilket i modsat fald kan ende med at blive virksomhedens endeligt. Og i en globaliseret verden er der også hjælp at hente for de danske virksomheder med interesser i udlandet, forsikrer Henning Gericke:

– Penge kender ingen grænser, og for inkassovirksomhederne betyder det, at de i dag heller ikke kender geografiske grænser. Det giver den fordel, at man eksempelvis kan samarbejde med internationale partnere i hele verden, hvor end de danske firmaer er repræsenteret. For virksomheder i eksporterhvervene betyder det, at de ikke skal forholde sig til fremmede retssystemer eller sprog, men i stedet lade professionelle klare det for dem. Når virksomheder bliver globale, så må inkassobranchen også blive det. 

Del

Journalist

Jørn Sørensen

Andre artikler