Weekly News

Søren Friis Larsen, Markedsdirektør, Dansk Erhverv BUSINESS

Pas på gør-det-selv-mentaliteten

Der er et stort potentiale for især de mindre virksomheder i at outsource flere processer og hente rådgivning udefra. Men det kræver både tid og omtanke, hvis værdien skal realiseres.

Der hersker en udpræget gør-det-selv-mentalitet hos mange danske virksomheder, ikke mindst blandt de små- og mellemstore. I Danmark har vi høje omkostninger, og det er dyrt at drive virksomhed og være arbejdsgiver. Derfor er der et ekstra stort behov for at kigge kritisk på, hvad virksomheden bør fokusere på, og hvad den bør få andre til at løse, fordi det hér kan ske mere omkostningseffektivt eller med en højere kvalitet. Det handler simpelthen om konkurrencedygtighed.

Eksterne leverandører eller rådgivere kan tilføre mange ting. For det første en mere specialiseret viden end virksomheden ellers økonomisk rationelt ville kunne ligge inde med. For det andet er de fleste virksomheder for små til at opnå rutine i alle processer. Eksterne, der specialiserer sig, kan opnå langt større kritisk masse og dermed kvalitet. For det tredje kan opgaver løses mere fleksibelt. Midlertidig arbejdskraft er i mange situationer mere hensigts- mæssig fastansat. For det fjerde kan man opnå en anden grad af uvildighed, som kan have stor værdi, ikke mindst for en eventuel bestyrelse. Endelig kan det at få andre hænder og ikke mindst hoveder på opgaven give mulighed for innovation. Det er nemt at blive sneblind på sin egen organisation, og her kan eksterne hjælpe nye perspektiver på vej.

Der er mange fordele ved outsourcing og ekstern rådgivning. Men vi ved alle, at det er mere krævende at købe ind. Vi taler ikke om at købe kopipapir, men om en længerevarende, tillidsbaseret og langt mere gensidig relation. Der er udfordringer, fordi problemstillingerne ofte er komplekse, det er menneskers adfærd, fantasi og problemløsning, vi taler om, og opgaver, som løses i fællesskab mellem kunde og leverandør/rådgiver.

At det er vanskeligt og krævende at lægge ting ud bør ikke afskrække, for potentialerne er store, men det bør føre til, at man går velovervejet og grundigt til værks. Man bør overveje nøje, hvad man forventer at få ud af processen, om man har dedikeret de interne ressourcer, der er nødvendige for at det bliver en succes, herunder i ledelsen, og om forventningerne er klart afstemt hele vejen rundt. De kan de bedste rådgivere og leverandører heldigvis hjælpe med, for det er i klar, gensidig interesse. Så de er et godt sted at starte.

Del

Journalist

Søren Friis Larsen, Markedsdirektør, Dansk Erhverv

Andre artikler