Weekly News

Lene Herløw, Sr. Human Resources Manager i Ferrosan A/S, Pfizer Global Supply. HR

Outplacement sikrer tilfredse medarbejdere

Med hjælp fra en ekstern partner er Ferrosan A/S, Pfizer Global Supply i gang med at gennemføre en succesfuld outplacement-proces til gavn for både virksomheden og dens medarbejdere.

Den eksterne partner har været en stor hjælp for vores HR-afdeling og vores ledere.

En opsigelse er altid vanskelig. Det ved man i Ferrosan A/S, Pfizer Global Supply.

Her påbegyndte man i 2012 en gradvis nedlukning af sin produktionsafdeling i Søborg med cirka 220 medarbejdere som konsekvens af en global omstrukturering af produktionen af håndkøbsprodukter i Pfizer-koncernen.

– Dengang spurgte vi os selv, hvordan vi bedst kunne fastholde medarbejdere i en nedlukningsproces, og hvordan vi bedst kunne hjælpe dem videre. Derudover vurderede vi, hvordan vi bedst kunne ruste vores ledere til at fastholde medarbejdernes motivation og håndtere en nedlukning, som ville strække sig over flere år, siger Lene Herløw, Sr. Human Resources Manager i Ferrosan A/S, Pfizer Global Supply.

– Vi har altid som virksomhed ønsket at hjælpe vores medarbejdere videre, og da der er tale om mange kollegaer, som mister deres arbejde, vurderede vi, at både ledelse og medarbejdere ville få et stort udbytte af at sparre med en specialiseret partner, tilføjer hun.

I 2012 udarbejdede virksomhedens samarbejdsudvalg bestående af ledere og medarbejderrepræsentanter en aftale, der indebar, at alle medarbejdere fik mulighed for kompetenceafklaring, uddannelse efter eget valg, økonomisk rådgivning samt hjælp til at skrive et professionelt CV og til at finde et nyt job, når de forlader virksomheden.

– Det er en stor udfordring at fastholde medarbejderne, fordi opsigelserne sker i flere forskellige tempi, hvilket kan gøre medarbejderne utrygge, siger Lene Herløw.

– Derfor tog vi initiativ til et samarbejde med en ekstern partner, som har været med til at planlægge et outplacement-forløb, der indtil videre har været en stor succes og givet medarbejderne større tryghed.

Med hjælp fra samarbejdspartneren fik medarbejderne kompetenceafklaring, der skabte overblik over, hvilke områder medarbejderne skulle udvikle sig på, inden de skulle videre i karrieren.

– Fratrædelsesordningen har været en succes for alle parter, da medarbejderne har taget godt imod aftalen. Det har medført, at vores medarbejdere er blevet i virksomheden, og at vi ikke har haft medarbejderflugt de seneste fire år, hvilket man kunne have frygtet, når man vælger at nedlægge en virksomhed.

– Hver gang en medarbejder forlader os, forsvinder megen viden ud af døren. Det kan godt tage et halvt år, før en ny medarbejder er på rette niveau. Så hvis man kigger på bundlinjen, er det i sidste ende billigere at beholde medarbejderne og betale dem lidt ekstra, end at skulle rekruttere nye medarbejdere.

Et godt råd til andre virksomheder i samme situation er at inddrage medarbejderrepræsentanter i hele processen.

Derudover anbefaler Lene Herløw at gøre brug af specialiserede, eksterne outplacement-konsulenter, som har et godt kendskab til virksomheden og branchen.

Vigtigt er det også at vælge en partner, som har psykologisk indsigt og ekspertise, da en virksomhedslukning kan rykke ved medarbejdernes psykiske balance.

– Den eksterne partner har været en stor hjælp for vores HR-afdeling i både planlægningen af processen og kommunikationen, siger Lene Herløw. Outplacement-konsulenterne har ligeledes stået for træning af ledere i den vanskelige samtale og også ydet krisehjælp ved opsigelserne. Lene Herløw mener endvidere, at det er et udtryk for ansvarlighed at planlægge medarbejdernes fremtid i god tid, både for medarbejdere, virksomhed og samfund.

Fakta

Pfizer er en international medicinalvirksomhed. I 2012 besluttede man som en del af en omstrukturering i selskabet gradvist at nedlukke produktionsafdelingen Ferrosan A/S, Pfizer Global Supply, i Søborg, som blandt andet producerer kosttilskud og hudplejeprodukter. Pfizer er en international medicinalvirksomhed. I 2012 besluttede man som en del af en omstrukturering i selskabet gradvist at nedlukke produktionsafdelingen Ferrosan A/S, Pfizer Global Supply, i Søborg, som blandt andet producerer kosttilskud og hudplejeprodukter.

Del

Journalist

Daniel Hedelund

Andre artikler