Weekly News

HR

Outplacement hjælper dig videre

Efter en afskedigelse kan det være svært at komme videre, ikke mindst mentalt. Men et outplacementforløb kan gøre forskel og hjælpe godt på vej.

For nogen kan det endda være en sorgproces at komme igennem efter afskedigelse.

Det kan på mange måder være en omvæltning at blive afskediget. Uanset, om det har været en fredelig eller dramatisk afslutning på jobbet eller en kort eller lang ansættelse, så vil der som regel komme en række udfordringer og spørgsmål efter­følgende. Måske har du ikke skrevet en ansøgning i 20 år og føler dig usikker på at søge job på ny. Eller måske har du ganske enkelt bare brug for at få situationen bearbejdet, før du føler dig klar igen.

Og det er helt naturligt, at en afskedigelse sætter tankerne i gang, og netop derfor er det vigtigt at have sig selv med og ikke blot fokusere på de praktiske ting, der kommer i kølvandet på en afskedigelse.

Det forklarer psykolog Christoffer Bøving Kølgaard, der driver virksomheden Den Krøllede Hjerne, hvor han netop hjælper afskedigede videre i outplacementforløb, som en del af sin praksis.

– Man hjælper som virksomhed den opsagte medarbejder med at komme videre, og der er generelt en oplevelse af, at outplacement virker rigtig godt, siger han.

I Danmark ligger outplacement i forlængelse af et øget fokus på Corporate Social Responsibility (CSR). Det er blevet relevant for virksomheder at hjælpe deres medarbejdere godt videre, når de er blevet opsagt, og det giver både virksomheden et godt ry og skaber værdi for samfundet og arbejdsmarkedet.

Konsulenthusene Ballisager og AS3 er nogle af dem, der tilbyder outplacementforløb herhjemme i form af professionel karriererådgivning til opsagte medarbejdere. Her får den opsagte sparring til at komme videre og mødes individuelt med en rådgiver en eller flere gange om ugen under forløbet. Der tilrettelægges desuden også kollektive netværks- og jobsøgningsforløb ved større afskedigelsesrunder.

Hos psykolog Christoffer Bøving Kølgaard minder et outplacementforløb om det, konsulenthusene tilbyder, og der tilrettelægges på samme måde et individuelt forløb, som typisk varer et par måneder. Minimumskravet fra Christoffer er, at kandidaten er aktivt jobsøgende og produktiv under forløbet, men derudover ser han det som sin opgave at få vedkommende sikkert i mål.

Christoffer Bøving Kølgaard er dog en af de første i Danmark til at tilbyde outplacement i en psykologpraksis, og han forklarer, at han i kraft af sit fag kan bidrage med ekstra viden og værktøjer på området.

– De testredskaber, som jeg bruger, er anderledes qua min uddannelse. Jeg har en forståelse
for, hvilke psykologiske faktorer, der er på spil og forståelse for den menneskelige psyke generelt. Jeg er måske lidt mere helhedsorienteret og retter min opmærksomhed på, at det også er en menneskelig proces, siger han.

Han forklarer, at der hurtigt kan komme for meget fokus på, at den afskedigede skal have et nyt job, frem for at stoppe op og sørge for, at vedkommende har sig selv med i processen.

– For nogen kan det endda være en sorgproces, og derfor er det meget vigtigt at kunne afkode, hvor vi er henne i processen, når en person er blevet opsagt. Der kan jeg være en rigtig god sparringspartner, siger Christoffer Bøving Kølgaard.

Han fortæller, at der er begrænset forskning i forhold til, hvordan outplacement virker, og hvilke redskaber, der er bedst, men han er overbevist om, at det har en enorm værdi at komme i et outplacementforløb og få sat nogle nye perspektiver på efter en afskedigelse.

Ligesom han også mener, at det er den helt rette vej videre i job.

Fakta

Outplacement er et tilbud til en medarbejder eller leder, som er blevet afskediget. Målet er, at vedkommende får støtte til igen at komme i arbejde gennem personlig rådgivning. Efter en afskedigelse ønsker mange arbejdsgivere at give deres opsagte medarbejdere bedre muligheder for at komme godt videre.

Kilde: AS3

Del

Journalist

Sisse Katrine Andreasen

Andre artikler