Weekly News

Ny teknologi afløser besparelser

Kodeordet i offshore-branchen er innovation i stedet for besparelser. En af de virksomheder, der kan bidrage med det, er QAMPO, der via Scale-Up-programmet har finjusteret vejen til markedet for deres beslutningsværktøj.

Vi gennemførte Scale-Up-programmet i 2017 for at blive mere kompetente i vores Go2Market.

Hver dag træffer mennesket beslutninger – faktisk 35.000 i snit. Vi tænker ikke så meget over det, før vores valg har konsekvenser. QAMPO har opfundet et beslutningskompas, der forudsiger konsekvenserne, og derved gør beslutningsprocessen mere gennemskuelig.

QAMPO har som en af de få danske virksomheder valgt at kombinere kunstig intelligens med simulering- og optimeringsalgoritmer, der resulterer i et unikt mindset og intelligent software, som kan sikre bedre beslutninger og intelligente handlemuligheder.

– Vi gennemførte Scale-Up-programmet i 2017 for at blive mere kompetente i vores Go2Market og ikke mindst at blive skarpere til at formulere vores mission, vision og produkt på almindeligt dansk, fortæller Ali Khatam, der er Decision Scientist og CO-Founder hos QAMPO. Ali uddyber:

– Vi er en flok nørder herinde hos os, der er bedst til at tale om matematiske modeller, algoritmer og bits & bites. Så vi har også brugt Scale-Up-programmet til at skærpe vores kommunikation og få et mere kommercielt mindset. Via programmet har vi jo så tilmed fået et stort netværk i offshore-branchen, som jo er ny for os.

På blot tre år er medarbejderstaben vokset til 14, og flere iværksætter-priser er kommet på hylden sammen med partnerskaber med nogle af verdens førende virksomheder – eksempelvis Trapeze Group.

QAMPO er et godt eksempel på en virksomhed, der ikke har rod i offshore-branchen, men alligevel har været gennem Scale-Up-programmet, fordi virksomheden via deres beslutnings-GPS-værktøj kan tilbyde fremtidens innovation.

– Kigger vi ind på offshore-branchen, så kan vi hjælpe med at planlægge hele offshore-lingo-området. Det kunne være at tage de bedste beslutninger om af- og pålæsning i havne samt perfekt og balanceret lasting af containere på skibe, så pladsen udnyttes bedst muligt, fortæller Ali Khatam.

Mange af de virksomheder, der deltager i Scale-Up for offshore, kommer faktisk fra andre brancher, da mange forskellige teknologier bliver forenet i vind og olie.

Danmarks klyngeorganisation og innovationsnetværk for offshore-­industrien har netop til formål at udnytte den teknologiske synergi mellem vind og olie og tilføre nye brancher. Brancher, som skaber et fagligt krydsfelt, der leverer komplekse løsninger og teknologier på offshore-industriens fælles udfordringer.

– Statstilskuddet til vind er reduceret, og oliepriserne har været faldende. Det motiverer offshore-­branchen til at søge og udnytte nye innovative, teknologiske veje til omkostningsreduktion, da det ikke længere giver mening blot at skære på udgifterne til underleverandørerne, fortæller Glenda Napier fra Scale-Up-programmet.

Offshore Scale-Up-programmet, der er det første i offshore-branchen, skal bygge bro mellem iværksætterne, der har udviklingspotentiale, kreativitet og innovation, og de store etablerede virksomheder i offshore-industrien. 

Fakta

• Elitetræningscenteret for Offshore Industri er ét af de 12 udviklingscentre i Scale-Up Denmark

• Centret har et budget på 12,5 mio. kr.

• Til dato er der screenet 490 virksomheder, 9 virksomheder deltog i 2017 runden og Real Safety løb med finalepladsen inden for Offshore Industri

• Målet er at skabe 150 jobs, 90 mio. kr. i omsætning og øge eksporten med 36 mio. kr. på fem år

Del

Journalist

Pia Bundgaard Hansen

Andre artikler