Weekly News

HR

Netværk giver bedre beslutninger

Beslutninger skal i dag træffes hurtigere og helst så langt nede i organisationen som muligt. Deltagelse i netværk klæder mellemlederne bedre på til opgaven.

Hvis for mange beslutninger skal op at vende på topniveau, bliver den øverste ledelse flaskehals.

Kravene om forandringer kommer hurtigere og hurtigere, og det har skabt en ny trend blandt virksomheder, mener Marianne Ehlers, direktør og partner i Rigét, der har faciliteret professionelle netværk i 35 år.

– Virksomhederne ønsker at styrke mellemlederlaget, for at beslutningerne kan træffes så langt ned i organisationen som muligt. For beslutningerne skal træffes hurtigere. Hvis for mange beslutninger skal op at vende på topniveau, bliver den øverste ledelse flaskehals, og du når ikke at træffe de vigtige beslutninger før dine konkurrenter, som måske er mere agile. Det gælder i princippet også mange SMV’er, hvor det er ledelsen, der tager mange af beslutningerne, siger Marianne Ehlers.

Derfor opfordrer mange virksomheder deres mellemledere til at deltage i professionelt faciliterede netværk, hvor de kan blive klædt på til at træffe bedre beslutninger hjemme i virksomheden.

– I Rigét er det, vi kalder ”Netværksstedet”, et fast punkt på agendaen. Her samler vi op på, hvad der rører sig hos hvert enkelt medlem af netværket. Det kan være en organisationsændring eller andre tiltag, medlemmet skal effektuere. De har allerede gjort sig nogle overvejelser omkring det, men gennem sparring i netværket får de andre kvalificerede vinkler på problemstillingen. Det er et spørgsmål om at få et mere nuanceret beslutningsgrundlag, siger Marianne Ehlers.

Deltagelse i netværk og mødet med andre ledere med forskellige personligheder og faglige baggrunde giver værdifulde nye perspektiver på arbejdet og lederrollen, bekræfter Niels Fisker Nielsen. Han er teamleder i medicinalvirksomheden Roche og er med i et af Rigéts netværk for erfarne ledere.

– Man bliver sat i ”den varme stol”, præsenterer sin case og får feedback fra de andre. Det er givtigt, fordi vi er så forskellige og bringer forskellige erfaringer med os til netværket. Ellers er vi jo til hverdag optaget af vores egne fagspecifikke opgaver i virksomhederne.

– Netværket giver mig mulighed for at komme tilbage med noget, som har været vendt i et bredere forum, og det er måske dér, at min virksomhed får mest værdi ud af min deltagelse i netværk: Jeg får en mere alsidig viden og bliver klædt endnu bedre på til at træffe beslutninger, siger Niels Fisker Nielsen.

En netværksgruppe hos Rigét har kun 14-18 medlemmer. Det giver mulighed for, at medlemmerne kan lære hinanden godt at kende, og at alle kan komme til orde hver gang.

Netværksgrupperne mødes fem gange om året. Derudover tilbyder Rigét en række seminarer, der dykker ned i relevante emner. Her kan netværksmedlemmer invitere kolleger med. Aktiviteterne foregår i arbejdstiden, og virksomhederne tilskynder lederne til at deltage i netværket.

– Det er en stor styrke ved professionelt faciliterede netværk i arbejdstiden, at medlemmernes egne ledere og virksomheder har tillid til os. Jeg kan sagtens være facilitator for ledere på forskellige niveauer, for der er fuld tillid til, at alt, hvad der foregår i netværksgruppen, sker i fortrolighed. Og deltagerne ved, at det, der bliver sagt i gruppen, ikke kommer videre, siger Marianne Ehlers.

Fakta

Der er ikke officielle tal for antallet af professionelle netværk og branchefællesskaber i Danmark, men Netværksportalen har i sin oversigt registreret omkring 1.100.

Kilde: Netvaerksportalen.dk

Del

Journalist

Peter Klar

Andre artikler