Weekly News

Jan Rasmussen, direktør for Dapra, og Erling Chrois, vurderingsekspert og partner i Dapra. GENERATIONS- & EJERSKIFTE

Når virksomheden skal vurderes

Man kan spare sig selv for mange problemer ved at vælge en uvildig vurdering foretaget af faglige eksperter, når virksomheden skal værdiansættes.

En virksomheds værdi vil altid afhænge af vurderinger og forudsætninger. En virksomhed har ingen objektiv værdi. Den har for eksempel ingen salgsværdi uden interesserede købere. Som sælger kan man have forskellige forventninger til prisen alt afhængig af, om man sælger til et familiemedlem eller en udefra, men prisen kan imidlertid ikke fastsættes vilkårligt af skattemæssige årsager. Ligningsmyndighederne kræver nemlig, at virksomhedens værdi fastsættes til en handelspris ud fra et begrundet skøn, uanset hvem virksomheden overdrages til. Med andre ord - handelsprisen skal begrundes og her kommer den vigtige uvildige vurdering af virksomhedens værdi ind i billedet.

Det er vurderingen, der danner udgangspunktet for den senere prisfastsættelse. Her har virksomhedens indtjening, likviditet og egenkapital stor betydning, men også andre elementer spiller ind. For eksempel er det væsentligt at få en vurdering af de fysiske aktiver såsom bygninger, lagre og maskiner.

Dapra Danish Appraisal er en af de virksomheder, der lever af, at registrere og vurdere virksomheder, der enten skal sælges for eksempel ved et generationsskifte eller er ramt af konkurs.

- Det faglige og uvildige aspekt i en vurderingsopgave er meget centralt for at kunne foretage en ordentlig værdiansættelse. Det kan for eksempel være svært for virksomhedens egen revisor, der måske selv tidligere har bogført aktiverne, at være uvildig. Vi kommer derimod udefra og med en indsigt i den pågældende virksomheds branche, fordi vi trækker på et stort netværk af vurderingseksperter med forskellig faglig baggrund, siger Erling Chrois, der er vurderingsekspert og partner i Dapra. Han tilføjer, at det ikke mindst i generationsskiftesager er vigtigt, at virksomhedens pris fastsættes på baggrund af en uvildig vurderingsrapport.

- Så undgår man nemlig nogle af de problemer, der kan opstå, hvis en bror i en søskendeflok for eksempel skal overtage virksomheden efter faderen. Når man kan henvise til en uvildig vurderingsrapport er det en tryghed for de andre søskende, at alt er gået fuldstændig efter bogen og at broderen ikke har fået virksomheden billigere end han skulle have. Det er en fordel for alle parter, forklarer Erling Chrois.

Direktør for Dapra, Jan Rasmussen tilføjer, at virksomhederne også har brug for en uvildig vurderingsrapport i forhold til banken, når man skal have stillet en ny bankgaranti, ligesom banker og advokater efterspørger en sådan, når man er interesseret i at få vurderet en virksomhed.

Fakta

SV Partners og Crisil er eksempler på to udenlandske rådgivningsvirksomheder, der tilbyder en række services herunder vurdering for blandt andre SMV målgruppen. SV Partners dækker med 14 kontorer det meste af den australske østkyst, mens Crisil, der hører under amerikanske S&P Global, opererer globalt fra 20 kontorer fordelt på Sydamerika, USA, Europa, Indien og Kina m.fl.

Del

Journalist

Anne-Mette Klausen

Andre artikler