Weekly News

Når arvefølgen er god…

I den familieejede virksomhed er der ikke bare penge på spil, men også stærke følelser, når den rette arvtager skal udpeges. Derfor er timing afgørende.

Sker der pludselig noget med ejerlederen, så er det vigtigt at have et beredskab.

Tre ud af i alt fire forskningsprojekter ved det i 2014 grundlagte Center for Ejerledede Virksomheder handler om ejerskifte. For har virksomheden en vis størrelse – som professor og akademisk leder sammesteds, Niels Westergård-Nielsen, fastslår – begynder det også at have en samfundsmæssig interesse, at den ikke falder med ejerlederen selv.

Hvornår, hvordan og til hvem ejerlederen skal overdrage ejerskab og ledelse, er dog vanskeligt at sætte på formel.

– Vi har en masse gode eksempler på det vellykkede ejerskifte; Men at forsøge at lave regler, som gælder for alle, giver ikke megen mening, netop fordi den bedste løsning for én virksomhed ikke nødvendigvis er det for en anden, forklarer han.

– Er man som ejer ikke forankret i virksomheden kan det i mange tilfælde være bedre at sælge den, ud af familien og virksomheden. Så får man en pose penge, som man kan bruge som man vil. Det ses ofte i amerikanske virksomheder, som befinder sig på et aktiemarked, hvor det er nemt at sælge.

Udover at mange ejerledere ifølge Niels Westergård-Nielsen drømmer om, at virksomheden bliver i familien, er en stor del af de danske ejerledede virksomheder ikke børsnoterede. Hermed bliver spørgsmålet om, hvorvidt ejeren skal generationsskifte, dvs. lade aktier og ejerledelse gå i arv til familie eller evt. medarbejdere, endnu mere relevant.

I en familieejet virksomhed er det oplagt, at ejerlederens børn skal overtage.

– Men det kunne jo f.eks. også være én, der ikke er i den helt nære familie, pointerer han. Der er meget psykologi i det her, fordi det gælder noget familien har skabt – det bliver svært at lægge følelserne væk.

At beslutningen om virksomhedens fremtidige ejerskab er svær, er dog kun et argument for at komme exitstrategien i forkøbet.

– Alt for mange venter for længe eller får ligefrem ikke tænkt på det i tide, advarer Niels Westergård-Nielsen. Sker der pludselig noget med ejerlederen, så er det vigtigt at have et beredskab.

Udover en bestyrelse, som løbende er i dialog med ejerlederen, mener han, at professionel rådgivning i høj grad kan hjælpe med at gøre det mere objektivt klart, hvad der skal til.

– F.eks. ved at stille de kritiske spørgsmål til ejerlederen, som overvejer at videregive virksomheden: Hvem af børnene tror du, kunne være egnet? Skal ledelsen overdrages er det jo afgørende, at den udpegede arving har human capital til at løfte opgaven, pointerer han.

Om nogen er egnet til at påtage sig en lederrolle, handler ifølge Niels Westergård-Nielsen dels om relevant uddannelse og erhvervserfaring, dels om såkaldt “bløde værdier”, som motivation og drivkraft.

Netop bløde værdier og psykologiske aspekter omkring bl.a. generationsskifte er emnet for et af de forskningsprojekter, som optager Center for Ejerledede Virksomheder lige nu. Hermed varsler de nye toner i en erhvervsfaglig og politisk debat, der i de senere år har været præget af retslige spørgsmål.

Utilfredshed med skatte- og afgiftsmæssige forhold førte f.eks. i juni 2017 til Folketingets nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte; Niels Westergård-Nielsen mener dog ikke nødvendigvis, at det løser familiens dilemma.

– Jo flere økonomiske hindringer, jo færre generationsskifter. Men man kunne også spørge, hvor mange, der bør være. Jeg vil hellere sige, at hvis skatteforholdene gør, at der ikke er nogen virksomheder, der generationsskifter, fordi det er for svært og dyrt, så er det rigtig skidt, konkluderer han. Det er naturligvis aldrig smart, at man gør tingene af skattemæssige grunde. 

Fakta

2. juni 2017 vedtog VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti en nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af familieejede erhvervsvirksomheder. Fra de forhenværende 15 procent i 2015 reduceres satserne over en femårig periode til fem procent i 2020 og fremefter.

Kilde: ft.dk

Del

Journalist

Julie Gufler

Andre artikler