Weekly News

HR

Nærværende ledelse vinder frem

Der har aldrig været mere fokus på ledelse end der er i dag. Lederens betydning er vokset i takt med effektiviseringer i kølvandet på finanskrisen. Det betyder, at lederen skal tættere på medarbejderen og være i dialog for at sikre performance og trivsel.

Lederne skal vide hvad medarbejderne kan, og hvad der motiverer dem.

Det er i høj grad finanskrisen, som har gjort det tydeligt, hvor vigtig ledelse er for organisationers resultater. Det mener chefkonsulent ved Dansk Erhverv Tina Buch Olsson, som har arbejdet med ledelses­udvikling i 15 år.

– Der er sket et skifte i takt med, at virksomhederne har været nødt til at være strategisk fokuserede, sikre performance hos alle medarbejdere og kunne skære til. Der stilles krav til medarbejderne om at være forandringsparate, og at kunne levere de ønskede resultater. Det gør lederens rolle endnu vigtigere. Den faglige basis er ikke længere nok, forklarer hun og uddyber:

– De skal bruge deres tid på at få det bedste ud af medarbejderne. Ledelse er blevet en disciplin, som de skal mestre ud over deres oprindelige faglige baggrund som controllere, sælgere eller ingeniører.

Der er tale om en professionalisering af ledelsesrollen, som ifølge Tina Buch Olsson er sket inden for de seneste ti år. Men synet på, hvordan lederen opnår de bedste resultater har også forandret sig.

– For år tilbage skulle lederen udelukkende være tydelig omkring mål og krav. Derefter kom der fokus på at involvere medarbejderen og på den mere bløde coaching. I dag skal lederen kunne begge dele. Udfordringen er bare, at det ikke er nemt at spille begge roller, men det er heri professionaliseringen ligger, siger hun.

På sine kurser i ledelsesudvikling fremhæver Tina Buch Olsson altid tre fokuspunkter, som lederen bør være opmærksom på: motivation, kompetencer og målsætning. Det er vigtigt for den professionelle leder at være i dialog med medarbejderne for at løfte den opgave.

– Lederne skal vide, hvad medarbejderne kan, og hvad der motiverer dem. Det finder man kun ud af ved at tale med dem. Samtidig er det vigtigt, at lederne ikke tror, at de skal vide alt. Han eller hun skal hellere se sig selv som en træner, som får medarbejderen til at spille optimalt. Og så er det vigtigt at være autentisk og troværdig, fortæller Tina Buch Olsson og fortsætter:

– Jeg er tilhænger af strategier og handlingsplaner. Men det er ikke planerne alene, der flytter virksomheden: det der skaber forandring er dialog og ægte handling. Fundamentet for virksomheders ageren er mennesker, og det er i samarbejdet mellem mennesker, at resultater skabes. Tydeliggørelse af succeskriterier og mål foregår også i den daglige dialog om en opgave, og ikke kun på powerpoint og virksomhedsmøder.

Ifølge Tina Buch Olsson møder den tilgang stor forståelse blandt de ledere, hun underviser. I jagten på resultater har de glemt, at deres vigtigste rolle er at kende deres medarbejdere:

– Der er sket en opvågning og de fleste kan identificere sig med, at vi skal hen imod noget basalt, nemlig at lederens vigtigste rolle er at motivere sine medarbejdere og at sikre, at de rette kompetencer er til stede på det rigtige tidspunkt. 

Del

Journalist

Frank Motzkus

Andre artikler