Weekly News

Modne konsulenthuse skaber vækst

Organisatorisk modne konsulentvirksomheder, der har strømlinet og digitaliseret deres processer, klarer sig markant bedre end umodne.

De har fokus på det næste projekt og er ofte sene til at optimere på det, der handler om optimering af driftsprocesser og pengestrømme i virksomheden.

Der er en klar sammenhæng mellem konsulentfirmaers organisatoriske modenhed og deres evne til at tjene penge: Modne konsulentvirksomheder tjener syv gange mere end de umodne. Det viser en undersøgelse foretaget af amerikanske SPI Research i samarbejde med danske TimeLog.

Undersøgelsen analyserer og bench­marker europæiske, amerikanske og asiatiske konsulentvirksomheder inden for en række segmenter som IT- & software, rådgivende ingeniører, arkitekter, ledelseskonsulenter, reklame & markedsføring, revision & finansiel rådgivning.

Årets undersøgelse viser, at organisatorisk modenhed er den væsentligste faktor, når det handler om at spå om konsulentvirksomhedens evne til at skabe kontinuerlig vækst i top- og bundlinje.

De organisatorisk mest modne konsulent- og servicevirksomheder, der har strømlinet og digitaliseret deres forretningsprocesser, performer markant bedre på alle parametre fra omsætning til bundlinje, faktureringsgrad, vundne opgaver og fastholdelse af talenter end virksomheder, der i rapporten klassificeres som organisatorisk umodne.

De organisatorisk mest modne virksomheder indbringer syv gange mere i henholdsvis omsætning og profit sammenlignet med de mindst modne.

Undersøgelsen opdeler virksomhederne i niveauer af modenhed. Fra laveste til højeste niveau er der f.eks. en forskel fra 3 til 22,2 procent i omsætningsvækst og fra 4,7 til 35,2 procent i årlig stigning på bundlinjen.

Ifølge Sally Khallash – ekspert i beslutningsstrategi og adfærdsøkonomi for virksomheder, som hun har undervist i på Harvard og CBS, og forfatter til bogen ”Beslutningsstrategi” – bekræfter undersøgelsen teorien om gode beslutningsprocesser som resultat af systematisering og kontinuerlig effektivisering. Hun mener, at de modne konsulentvirksomheders bedre performance især skyldes, at konsistens i metoder og tilgange skaber en kontinuerlig feedback-effekt.

– Uden konsistens mangler du systematik til at indfange den feedback, der kan fortælle dig, hvorfor du fik et godt resultat. Du ved ikke, om du bare var heldig. Omvendt kan din feedback bekræfte dig i, at din systematiserede proces er rigtig, selvom du måske har haft tre dårlige resultater i træk. Det var ydre faktorer, der var på spil. Du var bare uheldig. Derfor vil de virksomheder, der systematiserer deres proces, klare sig bedre på den lange bane, siger hun.

Når det gælder konsulentbranchen, finder hun det derfor ironisk, at de konsulenter, som ofte kan tage sig dyrt betalt, er dem, der taler om skræddersyede processer direkte til kundens behov ud fra et arsenal af forskellige tilgange.

– Derimod har de konsulenter, der arbejder med en stringent proces fra A til Z ofte den udfordring, at deres arbejde i kundens øjne lugter af et produkt og er sværere at tage sig godt betalt for, selvom de måske opnår bedre resultater.

TimeLog har været på markedet siden 2001, men det er først i de sidste 10 år, at virksomheden, der startede som en ren tidsregistreringsservice, har positioneret sig for alvor på markedet for forretningssystemer til konsulentvirksomheder.

– For os har undersøgelsen været interessant, fordi den på et mere videnskabeligt grundlag underbygger de erfaringer, vi selv har fra vores 800 kunder og 16.500 daglige brugere i 12 lande.

– Mange konsulentvirksomheder kan lære noget af produktionsindustrien. De har fokus på det næste projekt og er ofte sene til at optimere på det, der handler om optimering af driftsprocesser og pengestrømme i virksomheden, selvom SPI og TimeLogs erfaringer viser, at der er mange penge at tjene på bunden ved at gøre det, siger Søren Lund.

Fakta

Forskelle på modne og umodne virksomheder. Årlig omsætningsvækst: 22 procent og 3 procent. Resultat (EBITDA): 35,2 procent og 4,7 procent. Årlig omsætning pr. konsulent: 1,76 mio. kr. og 0,63 mio. kr. Årlig medarbejdervækst: 18,2 procent og 7 procent. Vundne bud ud af ti: 7,6 og 3,4. Faktureringsgrad: 84,6 procent og 60,3 procent. Projekter leveret til tiden: 90,8 procent og 72,7 procent.

Kilde: 2018 Professional Services Maturity Benchmark, SPI og TimeLog.

Del

Journalist

Peter Klar

Andre artikler