Weekly News

Mødekoncept giver konkurrencefordele

Det innovative mødekoncept Meetovation giver Danmark en førerposition på mødemarkedet. 

Det er jo de færreste, der kan holde fuld koncentration i 12 timer.

Møde- og kongresturismen er i vækst overalt. Det er en industri præget af benhård konkurrence, for enhver by, region og nation med et godt hotel og en god dosis selvrespekt kæmper med om de mange mødemidler, der globalt set løber op i flere milliarder kroner årligt. På grund af de betragtelige investeringer, er der i mødebranchen et enormt fokus på at sikre et reelt udbytte af mødeaktiviteterne – et såkaldt Return on Investment for Meetings. 

Med det innovative mødekoncept Meetovation har Danmark indtaget en førerposition på dette marked, for her er opmærksomheden nemlig strengt rettet mod den optimale udnyttelse af deltagernes tid og ressourcer.

International projektchef i VisitDenmark, Steen Møller, forklarer, at de stigende krav om effektivisering, kræver nye løsninger. 

– Når en stor virksomhed skal samle 50 mennesker fra forskellige steder i verden, koster det jo mange penge i rejseomkostninger og tabt arbejdsfortjeneste. For at effektivisere bliver mødedagene til de her arrangementer længere og længere, men det er jo de færreste, der kan holde fuld koncentration i 12 timer. Med afsæt i viden om hvordan hjernen fungerer, har vi udviklet en masse redskaber til at aflaste folk i løbet af dagen. Det kan være helt simple ting – bare små tips og tricks så man kan holde koncentrationen længere og indlære bedre.

Meetovation blev udviklet i årene 2006-2009 og består af fem grundprincipper, der handler om at maksimere værdien af mødet i form af ny læring og viden, give inspirerende omgivelser, udnytte de fysiske rammer, anvende bæredygtige og ansvarlige løsninger og stimulere den aktive deltagelse.

Ved at designe møderne på grundlag af de fem principper opnår man et bedre udbytte af mødet, konferencen eller kongressen, fordi deltagerne går derfra med mere viden end ved et møde baseret på traditionel envejskommunikation.

Birgitte Hee Olesen er direktør i Inspiring Denmark, der arbejder med at tiltrække internationale kongresser til Region Syddanmark. I hendes øjne er der god ræson i at anvende et koncept som Meetovation til at give sine arrangementer en rød tråd og til at skabe nogle nye oplevelser for deltagerne. 

– Når man afholder en kongres, er det jo meningen, at den skal ændre adfærd. Den skal give deltagerne nogle aha-oplevelser. De her faglige kongresser mødes jo typisk år efter år, og deltagerne kender hinanden ud og ind. De kan have en tendens til at ville gøre tingene på en bestemt måde, så man skal ikke ændre for meget. Men hvis man ændrer lidt i rammerne, og går ind og prikker lidt til dem, kan det være, at de går derfra med lidt mere end de plejer.

Ifølge Steen Møller er Meetovation et stærkt trumfkort, når man skal fange de internationale mødeplanlæggeres opmærksomhed. Af samme grund er der aktører i udlandet, der nu er begyndt at kopiere konceptet. 

– Vi har fået masser af opmærksomhed i udlandet, for folk er altid meget imponerede over konceptet. Derfor arbejder vi med at videreudvikle konceptet i Meetovation 3.0, så vi sikrer, at vi fastholder vores førerposition på området, siger han.  

VisitDenmark, VisitAarhus, Midtjysk Turisme, Wonderful Copenhagen, Inspiring Denmark og en række hotelkæder er gået sammen om at videreudvikle mødekonceptet til Meetovation 3.0. Det var kick-off seminar i 2014, hvor mere end 120 repræsentanter fra den danske mødebranche var samlet for at diskutere udviklingsidéer. Arbejdet vil fortsætte ind i 2016, hvor det nye koncept bliver fremlagt. 

Fakta

51 procent af tyske virksomheder inden for de tre brancher IT, industri og energi har kendskab til Meetovation. Heraf mener 77 procent, at konceptet i høj eller meget høj grad øger sandsynlighed for, at de vil holde deres næste arrangement i Danmark. Det viser VisitDenmarks dugfriske analyse af det tyske mødemarked.

Del

Journalist

Kasper Boye

Andre artikler