Weekly News

Søren Stryhn, CEO i Kinnarps A/S. BUSINESS

Leasing som skrivebordsløsning

Leasing af kontormøbler har været længe undervejs på grund af møblernes lange holdbarhed. I dag skifter smag, stil og behov hurtigere, og det gør leasing relevant.

Det er en prioritering af stil, der gør, at møblerne hurtigere ses som forældede, og så er leasing et mere oplagt finansierings-alternativ end tidligere.

Et solidt skrivebord bliver umoderne, mange år før det må kasseres af slid. Den lange holdbarhed har gjort, at kontormøbler traditionelt ikke har været genstand for leasing. Men den holdning har ændret sig, og leasing finansierer nu stadig flere af de inventarløsninger, møbelleverandørerne sælger.

– Leasing har jo i en del år været et kendt og brugt finansieringsværktøj, ikke mindst når det gælder IT, kopimaskiner og andet udstyr, hvor forældelsesperioden er relativt kort, typisk omkring tre år. Nu om dage er forældelsesperioden på IT og kopimaskiner endda blevet endnu kortere, så det lægger kun i endnu højere grad op til at benytte leasing. På møbelområdet har udfordringen været, at virksomhederne gennem mange år har arbejdet med en noget længere afskrivningshorisont på møbler, siger Søren Stryhn, CEO i Kinnarps A/S og forsætter:

– Både virksomhederne og leverandørerne har taget udgangspunkt i, at et nyt møbel i hvert fald nok kunne holde i 10 år. Men nu opererer møbelbranchen i stigende grad med en kortere afskrivningshorisont, for vores kunder, virksomhederne, lægger i højere grad vægt på parametre som design og funktionalitet. Det er en prioritering af stil, der gør, at møblerne hurtigere ses som forældede, og så er leasing et mere oplagt finansierings-alternativ end tidligere.

Søren Stryhn oplever, at leasing af kontormøbler er i vækst – om end stadig i behersket omfang.

– Jeg tror egentlig, at jeg taler på hele branchens vegne, når jeg siger, at leasing ikke udgør en overvældende andel af vores omsætning. Men leasing bliver i højere grad end tidligere brugt som et værktøj til finansiering af møbler, og jeg fornemmer også et skred. Jeg tror, det handler om modenhed – både fra virksomhedernes og leverandørernes side. Leasing skal være bragt på banen som løsningsmulighed tilstrækkelig mange gange i dialogen mellem virksomheder og leverandører, før idéen finder fodfæste og bliver mere udbredt. Det er ved at ske nu, siger Søren Stryhn.

Det er fortrinsvist private erhvervsvirksomheder, der benytter leasing, når de skal have nye møbler og andet kontorinventar.

– Den offentlige sektor udgør jo ellers generelt en meget stor del af vores omsætning, men i det offentlige er der nogle andre parametre, der træder i kraft omkring en beslutning om finansiering. Så det er fortrinsvist små og mellemstore private virksomheder, der leaser, fordi de ønsker et alternativ til selv at lægge investeringen. Det skal ikke misforstås, for virksomheden skal jo også kreditgodkendes før en leasingaftale, så det skal stadigvæk være virksomheder, der har en fornuftig eller god økonomi. For nogle virksomheder er det en principsag, at de skal lease og ikke eje. De ønsker fleksibilitet og vil sikre, at der er midler til at foretage andre investeringer tættere på kerneforretningen, siger Søren Stryhn.

Også det voksende antal kontorhoteller, der skal leve op til lejernes krav om fleksibel indretning, skubber til udbredelsen af leasing som finansieringsform.

– Hvis man vil være et attraktivt kontorhotel, er det klart, at man skal kunne tilbyde sine lejere en moderne indretning. Så kan det ikke nytte noget, at man har møbler med syv-otte år på bagen, der måske ser slidte ud og rent funktionelt er tre-fire år bagud i forhold til nutidige krav og forventninger. Det er oplagt at se en sammenhæng mellem det at drive kontorhotel og så bruge leasing som finansieringsgrundlag, siger Søren Stryhn.

Kinnarps forventer sig meget mere af leasing i femtiden.

– Ud over udviklingen inden for kontorhoteller vil mange virksomheder jo gerne være attraktive over for deres medarbejdere. Når du søger nye medarbejdere eller bare gerne vil fastholde dine nuværende medarbejdere, kan du lade dine møbler og din indretning indgå som en del af motivationsfaktoren og tilfredsstillelsen af medarbejderne. Så kan du ikke tillade dig at lade dit indretningsmiljø sygne hen. I realiteten er du i dag nødt til løbende at overveje, om der skal ske en opgradering og en fornyelse. På indretningsområdet sker der et skred, som udfordrer de måske mere konforme kontormiljøer. Hvis du ser på mange virksomheders indretningsform i dag, så er de lange lige linjer af skriveborde blevet afløst af mere fleksibel, åben og alternativ indretning, siger Søren Stryhn.

Fakta

En aftale om leasing af møbler kan blandt rumme mulighed for at aftale udskiftning af møbler, mindske eller øge antallet af produkter, hvis behovet opstår.

Kilde: Kinnarps

Del

Journalist

Peter Klar

Andre artikler