Weekly News

Kultur kommer altid før strategi

Ulrik Wilbeks mangeårige og enorme succes som landsholdstræner i håndbold for både dame- og herrelandsholdene, hvor store resultater og mange medaljer er blevet hentet hjem til Danmark, beror blandt andet på begreber som empati, positiv og konstruktiv kommunikation, humor og en stor grad af ydmyghed.

Hvis der eksisterer en dårlig kultur uden værdier, er det meget svært at lave en ordentlig strategi.

Der tales meget om den såkaldte vinderkultur inden for håndbold og generelt i sportens verden. Og der kan drages direkte paralleller fra succes i sportsgrene til øget succes i både private virksomheder og offentlige organisationer.

Men for at få en vinderkultur skal der, ifølge Ulrik Wilbek, først opbygges en grundlæggende kultur i teamet. Man kommer som ny træner ind i en eksisterende kultur på holdet og kan vælge at ændre den eller at køre den videre, som den er.

– Da jeg begyndte træningen med damelandsholdet, startede jeg forfra fra ingenting, og måtte ændre kulturen. Der skulle skabes en rollefordeling og de forskellige kompetencer skulle bringes endnu bedre i spil, siger Ulrik Wilbek og fortsætter:

– Den ledelsesmæssige del skal være gennemsyret af, hvad spillerne forstår i forhold til sig selv og hinanden - og ikke blot det, som træneren forstår. Det kræver en høj grad af empati, og det er vigtigt, at man forstår den enkeltes spillers udgangspunkt. Når kulturen er opbygget kan der arbejdes med at lave strategier.

Ifølge Ulrik Wilbek kommer kultur altid foran strategi. Hvis der eksisterer en dårlig kultur uden værdier, er det meget svært at lave en ordentlig strategi, da spillerne ikke følger samme retning. Når der er skabt en god kultur, er kommunikationen meget vigtig. Den skal være klar og tydelig.

Det er ikke nødvendigvis de samme ting, som motiverer hver enkelt spiller. Der skal være plads til individualitet på holdet, og forskellighed skal gøres positivt.

Alle i teamet skal vide, hvad de andres kompetencer er, og når de kommer på banen, bliver disse kompetencer sat i spil. Der skal både være plads og skabes rammer for holdet. Og så kræver en god kultur, at man er nærværende og til stede, og taler tingene op - i stedet for ned. Strategien kan være at opnå resultater, og så bliver kulturen til en vinderkultur.

Hver enkelt spiller skal bidrage til kulturen, så der skabes en meget vigtig og særlig følelse af ejerskab. Når hver især involverer sig og bidrager, så hjælper alle til i modgang. Hvis der er for meget styring og spillerne ikke føler, at de har reel indflydelse, så falder folk fra i modgang.

Åbenhed over for spillernes ideer er dermed vigtigt, således at træneren signalerer, at det ikke kun er ham, som bestemmer. Og når spillerne er enige i målene, går de naturligt helt ind for projektet. Herudover er humor af afgørende værdi for en god kultur

– Vi skal have det sjovt, og vi skal også have lidt selvironi. Det er vigtigt ikke at tage sig selv alt for højtideligt, men at kommunikere positivt og konstruktivt, siger Ulrik Wilbek og tilføjer:

– Hver spiller skal ydermere besidde selvindsigt og forstå, at man kan være meget dygtig og alligevel vise ydmyghed. Lederens ansvar er blandt andet at motivere ved udvikling og kreativitet, og skabe overblikket. En god kultur viser sig ved, at nye spillere kommer ind på holdet og får en følelse af, at de har været med altid. Her er sat ind med målrettet ledelsesstil, hvor der motiveres ved udvikling og kreativitet, og der er skabt et overblik, så spilleren ikke lægger mærke til det, det sker bare. Kulturen er bygget op, så alle er behagelige og tager godt i mod nye spillere. Fremfor kun at promovere sin egen status.

Ulrik Wilbek har skrevet mange bøger og holder foredrag ud fra sine mange erfaringer. Han hører f.eks. ofte, at folk nederst i hierarkiet, såsom i receptionen eller på lageret, oplever, at der mangler respekt om deres arbejde.

Ulrik Wilbek har oplevet, at hele virksomheden – på nær lageret, er inviteret med til et oplæg om kultur og ledelse. Og det er jo netop dér, hvor der også skal skabes ejerskab og opbygges kultur, fastslår han. Gensidig respekt er meget vigtig, og som ledelse skal man have en finger på pulsen i forhold til alle medarbejdere. Men succesparametrene er ofte lidt for resultatorienterede og fokuserede på, om der er et overskud i virksomheden. Det handler meget om økonomi og budgetter.

– Vi ser dog mere og mere, at fokus på trivsel på arbejdspladsen vinder frem, og det vil vi se mere af i fremtiden, siger Ulrik Wilbek.

Der er dog også nogle arbejdspladser, hvor der er ledere, der ikke interesserer sig ordentligt, og som måske er blevet leder ved et tilfælde, og så modarbejder man hinanden, og så kommer man ifølge Ulrik Wilbek, ud på et sidespor.

Man skal se på personer og ikke kun funktioner. Der bør laves handleplaner og individuelle strategier og mål for folk - for dermed at få de enkeltes potentialer i spil. En af Ulrik Wilbeks vigtigste pointer er, at man som leder generelt skal være interesseret i mennesker. Arbejdspladsen skal bare være et rart sted at være.

Fakta

Ulrik Wilbek mener, at andelen af talenter er 100 procent - i stedet for de blot to procent, som ofte antages. Det handler meget om at finde det, som man er god til og udvikle det. Han arbejder i øjeblikket med en ny bog om talentudvikling, som udkommer 1. april 2016.

Del

Journalist

Maibritt Lund Pilgaard

Andre artikler