Weekly News

HR

Kend dine medarbejdere og skab værdi

Hos revisionsvirksomheden Beierholm har man gode erfaringer med, hvordan DISC-værktøj kan hjælpe til at lære medarbejderes personlighed at kende.

Discværktøjet måler noget, der er meget svært at måle. Så værdien ligger i måden, man bruger resultatet på.

Kender du typen? Det kan man oplagt spørge enhver, der skal træffe beslutninger i en rekrutteringsproces. For det er ofte afgørende, om kandidaten har den ene eller anden personlighed – selv når de faglige kompetencer allerede er opfyldt.

Men det kan være svært at gennemskue i en interviewsamtale, om personen overfor har den personlige profil, der matcher jobbet.

Hos revisionsvirksomheden Beierholm bruger man derfor et DISC-værktøj til at klassificere kandidaternes personlighedstype og på den måde danne et beslutningsgrundlag. Og det virker, forklarer HR-chef hos Beierholm, Anders Thorup.

– En gammel tese siger, at man oftest ansætter folk på fagligheden og fyrer dem på personligheden. Vi gør alt, hvad vi kan for at ansætte folk på begge dele. Og det har givet os en god track record i forhold til fejlansættelser, siger han.

Ifølge Anders Thorup er DISC-værktøjet en del af forklaringen på de få fejlansættelser.

– Vi ansætter ca. 100 om året, så det er vigtigt at bruge ressourcer på at undgå elementære fejl og kende persontyperne blandt kandidaterne. Og jeg mener, at risikoen for fejlansættelser ville være langt større uden brugen af det her eller et tilsvarende værktøj, siger han.

Værktøjet måler dog noget – folks personlighed – der i virkeligheden er svært at måle og giver derfor ikke hele resultatet. Så værdien ligger i måden, man bruger resultatet på, forklarer Anders Thorup.

– Det er værktøjet, der baner vejen. Det er med til at give et grundlag for at kunne danne hypoteser for, hvad der er virkeligheden. Det kan man så efterprøve gennem dialog og få det be- eller afkræftet, siger han.

Hos Beierholm indgår anvendelsen af dette værktøj også i arbejdet med at udvikle trivslen i virksomheden over mange år. Sammen med vilje, kommunikation og vedholdenhed har det uden tvivl været medvirkende til, at Beierholm har kunnet opnå gode resultater i udviklingen af medarbejdertrivslen og i dag kan kalde sig en af Danmarks bedste arbejdspladser, fortæller Anders Thorup.

I de sidste ti år har Beierholm deltaget i den internationale medarbejdertrivselsundersøgelse Great Place to Work®. Virksomheder skal opgive forskellige informationer som en del af undersøgelsen, bl.a. praksis omkring håndteringen af HR-processer, fra medarbejderne kommer ind i virksomheden til de forlader den.

Desuden skal medarbejderne selv deltage i undersøgelsen ved at besvare en lang række spørgsmål om trivsel og relaterede emner.

For virksomheder på over 500 ansatte er der en top fem, og den har Beierholm ligget i toppen af de seneste fem år med både to første-, to anden- og en tredjeplads.

HR-chef Anders Thorup er meget stolt over placeringerne og fortæller, at succesen er et resultat af den konstante fokus på medarbejdertrivsel i virksomheden.

Også her spiller DISC-værktøjet en rolle, for det er ikke kun i rekrutteringssammenhæng, men også til udvikling af medarbejdere og ledelse, at det er en del af proceduren.

– Man kan bruge profilen til at sikre sig, at man får snakket om de rigtige ting i forhold til f.eks. samarbejde. Det kan danne grundlag for at afstemme forventninger til hinanden eller skabe et fælles sprog omkring at tale om forskellige persontyper – så når en leder eksempelvis skal udpege en medarbejder til en opgave kan have en idé om, hvem det skal være, siger Anders Thorup.

– Hvis vi ikke havde et værktøj til at afdække persontypen, var vi dårligere stillet – det er nemt at anvende og huske at bruge i sin hverdag, så vi kan bruge det konkret i vores ledelsesstil, tilføjer han.

Anders Thorup fortæller om en konkret situation hos Beierholm i 2017, hvor DISC-værktøjet var med til at rette op på et problem. I forbindelse med Great Place to Work®-undersøgelsen kom det frem, at en afdeling ikke havde et tilfredsstillende resultat. Der var en konflikt mellem forskellige ledere, og det påvirkede medarbejdertrivslen i en negativ retning.

Her blev værktøjet brugt til at afklare, hvordan de involverede ledere i virkeligheden bare var forskellige persontyper og derfor gik galt af hinanden.

– Vi fik afdækket en selverkendelse og skabt samtaler omkring, hvilke udfordringer det stiller at være forskellige og have forskellig tilgang til tingene. Processen blev afsluttet for tre måneder siden, og det foreløbige resultat er større afklaring og en positiv ny start med tydeligere og mere effektiv kommunikation, som de involverede kan forstå frem for at være irriterede på hinanden, siger Anders Thorup.

– Nu er det ude i det åbne, at vi er forskellige, så det er et mere retvisende billede end de fordomme og forudindtagede holdninger, der var før, slutter han. 

Fakta

Beierholm er en 100 procent danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed med over 1.000 medarbejdere fordelt på 26 kontorer i hele Danmark.

Beierholm tilbyder revisions- og rådgivningsydelser til virksomheder: fra bogføring, rapportering, revision og udarbejdelse af regnskaber til rådgivning i forbindelse med opstart, vækst, konsolidering og salg.

Del

Journalist

Sisse Katrine Andreasen

Andre artikler