Weekly News

Interesse for at investere i byggerier

Sidste år steg bygge- og anlægs­investeringerne ifølge Dansk Industri med 6,9 procent, og næste år spås endnu mere vækst. Investorerne i byggeri kigger især efter projekter med både afkast og sikkerhed.

En investering skal give et afkast, og der skal være en sikkerhed for, at investeringen faktisk også giver et afkast på lang sigt.

Gennem de seneste år har der været stigende interesse for investeringer i byggeri og anlæg. Dansk Industri tror på, at der fortsat i de kommende år vil være fremgang i byggeriet i takt med, at boligpriserne stiger, og den øgede eksport betyder, at virksomhederne får brug for nye lokaler.

Forventningen er en stigning i bygge- og anlægsinvesteringerne på godt tre procent i 2018. Bolig­investeringerne, der udgør omtrent halvdelen af bygge- og anlægsinvesteringerne, steg med 11 procent i 2016.

Efter en årrække med meget lidt nybyggeri har der været en markant stigning de sidste år på op mod 25 procent. Et af de elementer, der forventes at stimulere boliginvesteringerne, er troen på, at huspriserne stadig stiger i takt med realløn og beskæftigelse følger med. Derudover forventes det bl.a., at der vil blive bygget flere erhvervsbyggerier, fordi eksporten øges samtidig med, at de ledige erhvervslokaler bliver lejet ud.

– For at vække investorernes interesse skal byggeprojekterne have to elementer. En investering skal give et afkast, og der skal være en sikkerhed for, at investeringen faktisk også giver et afkast på lang sigt, fortæller Jan Uwe Wolff, der er bygningsingeniør og tidligere leder af Bygningskonstruktøruddannelsen på VIA University College.

I de store byer som København og Århus er der ret stor sikkerhed forbundet med at investere i boligbyggeri på grund af stor og langsigtet efterspørgsel og en forventning om et afkast på omkring tre til fire procent. Men rykker man lidt længere væk til f.eks. trekantsområdet og byer som Horsens, Vejle og Kolding og en eventuelt lidt lavere efterspørgsel, vil et ønsket afkast formentlig ligge lidt højere, måske fem til syv procent.

– Men et godt byggeprojekt er i investeringsøjemed også kendetegnet ved fleksibilitet, resiliens, materialevalg, energirigtigt byggeri samt drift og vedligehold. Derfor er investorerne i højere grad interesserede i hele bygningens tilblivelse – lige fra projektering til opførelse og daglig drift. Investorer ønsker nemlig ikke at få kedelige overraskelser undervejs, forklarer Jan Uwe Wollf.

Den øgede interesse for sikkerheden i investeringen afspejler sig også i, at investorerne helst vil engagere sig med kendte og solide entreprenører og rådgivere i branchen, som de ved kan bære projekterne igennem uden væsentlige forsinkelser eller mangler.

I dag er der i mange byer en interesse i at blande erhvervs- og boligbyggeri for at skabe mere byliv og en bæredygtig social profil i bydelene. Så flere og flere investorer kigger også på muligheden for ændringer i de kommunale lokalplaner, så blandingsbyggeri kan realiseres.

– Et eksempel fra Horsens viser netop sådan en projektudvikling, hvor en fabriksbygning på Nordhavnen blev erhvervet for år tilbage med det mulige formål at skabe en kombination af boliger og butik. Dette krævede en ny lokalplan for området, som er gennemført og godkendt og første spadestik til et attraktivt boligbygger med dagligvarebutik er netop taget, fortæller Jan Uwe Wolff.

Kigger man på erhvervsbyggeri, forventer Dansk Industri en fremgang på én procent her i 2017 og en fremgang på 2,25 procent næste år. I disse år skaber nethandel og digitalisering helt nye rammer for placeringer af eksempelvis logistikbygninger. Logistiskbygningerne rykker tættere på motorveje, så vejen til kunderne bliver så effektiv så muligt. Særlige krav til bygninger spiller også ind; det kunne være fuldautomatiserede lagerbygninger, hvor robotter indtager lageret, og plukker varer fra hylderne. Automatiseringen, hvor lagrene i bogstaveligste forstand, er mennesketomme betyder, at arbejdsgange er ændret radikalt, og robotterne uden problemer kan arbejde i mange etagers højde uden fare for sikkerheden.

– Vi har i en årrække set, hvordan en butikskæde som Rema, altid er meget interesseret i at bygge tæt ved rundkørsler, lande- og motorveje – hvor mange kunder kommer forbi. Og det er et meget godt billede på, hvordan beliggenheden for erhvervsejendomme følger i kundernes fodspor, fortæller Jan Uwe Wollf og uddyber:

– Med interessen for at investere i erhvervsbyggeri følger interessen for fleksibiliteten. Investorerne vil have en sikkerhed i, at bygningerne stadig kan udnyttes, hvis en lejer – f.eks. et supermarked – går konkurs eller flytter efter ti år. Så er det vigtigt, at bygningen er konstrueret med en fleksibilitet, der sikrer, at en anden erhvervsaktør uden de store problemer kan overtage lokalet.

Det er ikke kun i erhvervsbyggerier, at investorerne vil have fleksibilitet. I boligkomplekser er der fokus på muligheden for enten at flytte nogle vægge eller indsætte dem, så størrelsen på den enkelte bolig kan justeres i fremtiden.

I Horsens, hvor Jan Uwe Wollf uddanner bygningskonstruktører på VIA, står universitetet til at skulle flytte adresse om få år. Tilbage står så bl.a. 372 ungdomsboliger på det nuværende campus, og allerede nu er aktører i gang med at overveje, hvordan de små studieboliger kan anvendes i fremtiden.

For at fremtidssikre investeringerne kigger investorerne også på valget af materialer samt grønne certificeringer, så bygningerne har en fremtid uanset, hvordan de politiske vinde blæser. Især i erhvervsbyggeriet er der stigende interesse for at kunne booste sig af at have en grøn profil i form af, hvordan man indretter sig og ikke mindst bor. Det stiller også krav til, at drift- og vedligehold i bygningerne er tænkt ind allerede fra start for at vække investorernes interesse.

Fakta

VIA University College, der er Danmarks største professionshøjskole uddanner bl.a. fremtidens bygningskonstruktører, ingeniører, designere, lærere, pædagoger og sygeplejersker. VIA har over 40 videregående uddannelser på otte campusser i Region Midtjylland. Jan Uwe Wollf tidligere Uddannelses- og Forskningschef / VIA Byggeri og leder af Bygningskonstruktøruddannelsen, der bl.a. skal sikre, at alle byggeriets parter bygger investeringsværdige bygninger til fremtiden.

Del

Journalist

Pia Bundgaard Hansen

Andre artikler