Weekly News

Hvilken leasingform skal du vælge?

Ved operationel leasing kender du dine udgifter, mens finansiel leasing muliggør køb af bilen efter leasingperiodens ophør.

Det kan være en god idé at benytte FDM’s privatleasing­aftale.

Leasingmarkedet for biler kan være svært at gennemskue – ikke mindst fordi det sjældent angives direkte, om der er tale om finansiel eller operationel leasing, og fordi der jongleres med mange forskellige begreber.

Men det er afgørende at vide, præcis hvad det er, man går ind til, før man sætter sin underskrift, siger ekspert i leasing, advokat Morten Schwartz Nielsen fra advokatfirmaet Lund Elmer Sandager.

– Ofte er man nødsaget til ud fra aftalevilkårene at afgøre, hvilken af de to overordnede leasingtyper, der er tale om, herunder hvem der har risikoen for udstyrets restværdi, siger han og fortsætter.

– Ved operationel leasing betaler man hver måned en fast afgift, der ofte inkluderer en service- og dækaftale og eventuelt en forsikring. Desuden kan man blot levere bilen tilbage til leasingselskabet, når perioden udløber uden, at der skal betales yderligere. Dermed er det den leasingform, der giver den størst mulige forudsigelighed og budgetsikkerhed.

Men selvom operationel leasing er den leasingform, der resulterer i mindst risiko, skal man være opmærksom på de betingelser, der gælder, når bilen leveres tilbage.

– Når bilen afleveres vil leasing­giver gennemgå den, og som leasingtager skal du jævnfør kontrakten betale en kompensation for de ridser og skrammer, som den har fået ud over det naturlige slid, siger Morten Schwartz Nielsen.

– Hvis du har kørt mere end det aftalte antal km, skal du også betale en godtgørelse. Af samme grund skal man være omhyggelig, når man læser sin kontrakt. Ellers kan overkørte km og skader på bilen hurtigt løbe op.

Trods fordelene ved operationel leasing, er det faktisk den finansielle leasingform, der er den mest almindelige. I mange tilfælde benyttes reglerne om betaling af forholdsmæssig registreringsafgift nemlig, og samtidig kan leasingformen være fordelagtig, hvis man ønsker at køre i bilen i en længere årrække.

– Ved finansiel leasing skal leasingtager selv anvise en køber til bilen, eller eventuelt selv købe den til markedspris, ved leasingperiodens udløb. Det giver mulighed for en længere ejertid af bilen, hvilket kan være en fordel, hvis du i perioder kører mindre og dermed slider mindre på bilen. Dertil kommer, at man selvfølgelig heller ikke skal betale for eventuelle ridser og buler, når der anvises en køber til bilen, siger Morten Schwartz Nielsen.

Ved begge former for leasing er restværdien af afgørende betydning. En restværdi er et skøn over, hvad bilen vil have af værdi, ved leasingperiodens udløb. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at bilens restværdi ofte opgives uden registreringsafgift og uden moms. Dermed er der to ukendte faktorer, som leasingtager hæfter for, og som kan give en ekstraregning.

– For ikke at få ubehagelige overraskelser, kan det være en god idé at benytte FDM’s privatleasingaftale, der inkluderer alle dine rettigheder, og som f.eks. ikke opererer med restværdi, siger Morten Schwartz Nielsen og peger afslutningsvis på, at den nylige opstramning af afgiftsreglerne for biler kan få betydning for leasingydelsen. Således tyder meget på, at priserne på nyvogns­leasing vil stige, mens priserne på brugtvognsleasing formentlig vil falde. 

Fakta

Ved privatleasing gælder købelovens forbrugerbeskyttelsesregler ikke, da der netop ikke er tale om et køb. Det kan f.eks. betyde, at en aftale om finansiel leasing ikke automatisk kan ophæves på trods af fejl og mangler ved bilen. Det er de aktuelle, aftalte vilkår, der er gældende.

Del

Journalist

Frank Ulstrup

Andre artikler