Weekly News

Per Geisler Hansen, Direktør for NOCA – Network of Corporate Academies HR

HR i takt med fremtiden

Er det professionel HR at ulejlige organisationen med undersøgelser, man selv betvivler værdien af?

I 2015 skrev Harvard Business Review på forsiden af juli/august nummeret: Is it time to blow up HR and build something new? Forbes skrev nogenlunde samtidigt: HR Needs To Raise Its Game If It Is To Take Its Place In The Front Rank.

På Academy of Management Konferencen 2015 i Vancouver, som NOCA deltager i hvert år, var der blandt andet fokus på HR Analytics og hvilken rolle data og ikke mindst analysen heraf spiller, når HR med deres særlige HR-optik er med til at forudsige virksomhedens fremtidige udvikling og muligheder.

Netop forudsigelighed synes at fylde mere og dette vel at mærke ved brug af unik HR indsigt. Nu har vi de senere år talt om at HR skal have forretningsforståelse og kunne tale forretningens sprog – og det skal HR stadig. Men det nye synes at være en ny anerkendelse af HR som et fag, der kræver særlige kompetencer og ikke et område, som alle synes at vide noget om.

At HR skal basere sit arbejde på fakta er ikke nyt, og mange af de data, som HR selv genererer er nyttige for og efterspurgte af ledelsen – men ofte også forventelige og ikke nødvendigvis fremadskuende.

Det nye, som jeg ser i den seneste forskning på området er, at HR i sit arbejde skal anvende de samme data som den øvrige ledelse, men analysere dem gennem sin egen særlige HR-optik og dermed se tegn og mønstre for virksomhedens fremtidige udvikling, som andre ikke ser og dermed skabe værdifuldt input til strategiske ledelsesmæssige beslutninger.

Netop det at kunne skabe forudsigelighed var et centralt læringspunkt blandt flere af deltagerne på årets AOM konference, og flere ville ved deres hjemkomst, med denne nye læring i bagagen, udfordre de data de dels selv tilvejebringer dels analyserer på i egen organisation.

Får vi nok ny viden eller kører vi blot på autopilot? I en netop afsluttet møderække med NOCAs medlemmer gav nogen udtryk for, at de ikke synes at få nok ud af de data, de har og de undersøgelser, de gennemfører. Alligevel bliver de ved med at gennemføre dem ”indtil de kan sætte noget bedre i stedet” siger de.

Er det professionel HR at ulejlige organisationen med undersøgelser, man selv betvivler værdien af? Er det det rigtige HR bruger sin tid og ikke mindst sine særlige kompetencer på?

Jeg tror, at der er noget om snakken i de nævnte artikler, når de peger på, at en grundlæggende prioritering af egne ressourcer i HR er nødvendig for at styrke HRs rolle i organisationen – selvoplevet såvel som vurderet udefra.

På NOCAs Årsdag den 14. april dykker vi ned i netop dette tema og ser på HR i takt med fremtiden.

Del

Journalist

Per Geisler Hansen, Direktør for NOCA – Network of Corporate Academies

Andre artikler