Weekly News

Hej Alexa – skal jeg have paraply med i dag?

Lige nu taler jeg med min mobiltelefon, og snart taler jeg med den lille sorte cylinder, som huser Alexa. Jeg er allerede godt i gang med at vænne mig til, at ”ting” snakker med hinanden og taler direkte til mig! De virtuelle assistenter kan guide os på grundlag af de omfattende mængder af data, der genereres alle vegne. Det er ikke en fjern fremtid – det er her og nu.

Vi skal bruge analytiske og tekniske kompetencer, der kan grave guldet frem af de store datamæng­der.

I dag opsamles data alle vegne – når vi køber dagligvarer, når vi kører bil, – vore mobiler, wearables og GoPro-kameraer registrerer vore vaner og bevægelser, tager billeder af vore omgivelser – kort sagt samler mængder af information om os. Men hvad kan den bruges til?

Vi taler om Internet of Things (Iot) – ”ting”, der kan sende og modtage information via Internettet. Vi har læst om det og ser det måske som noget ude i fremtiden. Men det er det ikke. Lige nu ser vi en stigende modenhed blandt ”ting”, der kan kobles på nettet og dermed tale sammen, og assistere os ved at bestille f.eks. vedligehold og varer på egen hånd. Den næste store bølge omfatter tillige enheder som virtuelle assistenter, altså enheder, der kan tale til os – både hjemme og professionelt. Det giver nye perspektiver på markedsføring, hvis det første indtryk af en virksomhed er kontakt med en virtuel assistent eller robot. Stof til eftertanke! Og bølgen kommer hurtigt – udviklingen ruller med eksponentiel hastighed.

Der rejser sig dog en mængde spørgsmål i forbindelse med den praktiske anvendelse af disse Big Data: Hvordan får vi ”afløftet” den information, de genererer, og hvordan får vi data omsat til viden? Vi skal bruge analytiske og tekniske kompetencer, der kan grave guldet frem af de store datamængder og omsætte dem til noget forretningsmæssigt brugbart. Analyse af information skal inkorporeres i virksomhedernes forretningsstrategi – og her er ingen virksomhed for lille – SMV’erne skal med på vognen, så de har bedre grundlag for kvalificeret beslutningstagen og således, at de baseret på innovativ anvendelse af data kan udvikle nyt forretningspotentiale.

Det fundamentale paradigmeskift i den 4. industrielle revolution er i fuld gang med at ændre vores måde at leve på. Vi skal finde vores plads i denne verden og i vore relationer til hinanden og til de digitale assistenter.

Lad os bare vænne os til, at Alexa abonnerer på information tilpasset mig – f.eks. vejrinformation, så hun kan fortælle, om jeg skal have paraplyen med i dag. 

Del

Journalist

Birgitte Hass, adm. direktør i IT-Branchen

Andre artikler