Weekly News

Fremtiden er integreret

I fremtidens systemlandskab bliver integration og arkitektur til kerneydelser, når en mangfoldighed af IT-værktøjer skal lære at tale sammen.

Fremtidens forretningssystemer vil være væsentligt mindre synlige, end de er i dag.

Begrebet Enterprise Ressource Planning (ERP) kom først på virksomhedernes dagsorden i 1990’erne. Dengang handlede det om at understøtte logistik og produktion samt at sikre styring af værdikæden. Men her i slipstrømmen på den fjerde industrielle revolution ser vi konturerne af en ny bølge af ERP-systemer.

Hvor både tænkning og teknologi igennem flere generationer af ERP-systemer har fokuseret på funktioner som applikationsintegration, dataintegration og procesintegration, er vi nu ved at bevæge os i retning af systemer, der understøtter samarbejde mellem medarbejdere og kunder.

Det mener professor Charles Møller fra Aalborg Universitet, der fortæller, at der er tale om teknologiernes naturlige udvikling. Den digitale revolution, der har fyldt vores lommer med enorm processorkraft og vores hjerter med nye behov, har medført et skifte fra de gamle totalsystemer til en mangfoldighed af nye teknologier.

– Sociale medier og den slags software har givet slutbrugeren andre muligheder, og det er den type af funktionalitet, som finder vej ind i de store ERP-systemer i dag. Slutbrugeren har haft svært ved at bruge de her IT-værktøjer, når vi snakker forretningssoftware, som ikke har været særlig brugervenlige for en almindelig bruger, men det er ved at ændre sig nu, hvor værktøjerne får features som ligner det, vi kender fra sociale medier.

Den såkaldte tredje generation af ERP-systemer opstår således som en konsekvens af den teknologiske udvikling. Ifølge Charles Møller vil vi i stigende grad se det, han kalder automatiserede sammenhængende processer, som eksempelvis kan være et system, der håndterer den fulde udviklingsproces fra idégenerering over produktudvikling til produktion.

– Fremtidens forretningssystemer vil være væsentligt mindre synlige, end de er i dag. En lang række teknologier smelter sammen, og frem for at understøtte processer, understøtter de samarbejdet mellem mennesker - for eksempel kunstig intelligens i algoritmer, som kan gå ind og lave big data-analyser og teknologier, der binder ting sammen. Det er det, vi kalder internet-of-things, hvor maskinerne taler med hinanden. Vi vil se systemer, der kan understøtte arbejdet på en helt anden måde end tidligere, uanset om det er planlægning af supply chain, leverandørsamarbejder eller udviklingsprojekter, siger Charles Møller.

Charles Møller forventer, at virksomheder i fremtiden vil være udfordret af mange IT-systemer og teknologier, hvorfor netop integration og arkitektur bliver centrale IT-kompetencer. Det at udvikle standarder, grænseflader og håndtere data på tværs af systemer, bliver den store opgave.

– Når du har myriader af forskellige systemer, som kommer ind i virksomhederne, kommer IT-afdelingerne til at sidde med en stor integrationsopgave. Det betyder, at arkitektur bliver det vigtigste håndtag til at få styr på tingene. Indtil nu har en standard IT-organisation koncentreret sig om at levere et ERP-system, men så simpelt er det ikke i dag. Når der kommer myriader af nye systemer, bliver det IT-afdelingerne, der skal sørge for samspillet. Udvikling af en robust arkitektur bliver et meget vigtigt indsatsområde for IT-organisationerne.

De gamle totalsystemer lader sig ikke omstille hurtigt nok, og Charles Møller understreger, at det er afgørende at handle hurtigt, hvis virksomheder skal opnå konkurrencefordele med de nye teknologier. Denne udfordring er central for et nyt forskningsprogram, som foreningen MADE har ansøgt Innovationsfonden om. 

Fakta

18 større danske virksomheder, 30 SMV’er og fem internationale universiteter deltager i projektet MADE Digital, der vil accelerere den digitale transformation af dansk fremstillingsindustri ved at adressere de muligheder og udfordringer, der opstår på tværs af værdikæden. Se mere på www.made.dk.

Del

Journalist

Kasper Boye

Andre artikler