Weekly News

Flere SMV’er bør beskytte deres idéer

Som følge af en mere videnbaseret produktion og stigende konkurrence opfordrer Patent- og Varemærkestyrelsen SMV’erne til at beskytte deres idéer.

For ikke så mange år siden var Patent- og Varemærkestyrelsens budskab til de små og mellemstore virksomheder (SMV’erne), at de skulle patentere deres idéer der, hvor det var relevant. Men i dag er budskabet spidset til, forklarer styrelsens tidligere direktør Jesper Kongstad.

– I dag har vi langt færre forbehold, og siger faktisk bare patenter. Det hænger sammen med, at produktionen bliver mere og mere vidensbaseret, samtidig med, at konkurrencen i kraft af globalisering tager til. Dermed er der stor risiko for, at man som mindre eller mellemstor virksomhed før eller siden kommer i en konflikt om rettigheder med en stor virksomhed, der har masser af ressourcer. Her vil et patent på din know-how ikke nødvendigvis sikre dig en sejr, men det vil i det mindste give dig en plads ved forhandlingsbordet. Så der er efter vores vurdering ikke nogen vej udenom længere.

Det positive er, at Danmark allerede hører til blandt dem, der udtager flest patenter pr. 100.000 indbyggere. Og faktisk er antallet af ansøgninger gennem de seneste år da også steget med seks procent pr. år.

Når Jesper Kongstad alligevel ikke er helt tryg ved situationen, hænger det sammen med, at langt størstedelen af ansøgningerne kommer fra de store virksomheder. Det betyder, at mange af de små og mellemstore meget vel kan gå en usikker fremtid i møde.

– Det er vores klare overbevisning, at SMV’erne er for tilbageholdende på det her område. Vi indrømmer gerne, at det både er besværligt og dyrt at søge om patenter, men i det lange løb er det en anstrengelse, der vil kunne betale sig for rigtig mange, siger han og peger på styrelsens egne undersøgelser.

– Her kan vi helt konkret se, at de virksomheder, der patenterer deres idéer, vækster mere end tilsvarende virksomheder, der ikke patenterer. Der er en direkte årsagssammenhæng, der relaterer sig til større værditilvækst, beskæftigelse og eksport.

Men selvom styrelsen er blevet meget mere direkte i sin opfordring til at sikre immaterielle rettigheder, er det selvfølgelig ikke alt, der kan eller bør patenteres.

Jesper Kongstads råd til virksomhederne er derfor, at de enten hos Patent- og Varemærkestyrelsen selv, eller hos en privat rådgiver får screenet deres idé.

– Vi tilbyder hjælp via vores kundecenter, og man kan bl.a. få udført en dialogsøgning for et mindre beløb. Det er tænkt som en afklaring af, om man skal gå videre med en ansøgning eller ej. Sammen med en teknisk dygtig medarbejder sætter man sig så ned ved skærme og databaser et par timer og finder ud af, hvad der i forvejen findes af rettigheder på området. Efterfølgende råder vi til, at man kontakter en privat rådgiver, da det er vigtigt med professionel hjælp. Som styrelse bistår vi ikke med udformning af ansøgninger og lignende, siger Jesper Kongstad. 

Fakta

Patentkriterier

Som udgangspunkt skal det, man ønsker at patentere, kunne anvendes industrielt. Det skal desuden være nyt, og så skal det have såkaldt opfindelseshøjde. Det betyder, at en fagmand ikke let må kunne få samme idé eller gøre det samme, når han kommer i en situation, der gør det oplagt.

Del

Journalist

Frank Ulstrup

Andre artikler