Weekly News

Det færre antal udbudte erhvervslokaler afspejler, at dansk økonomi efterhånden er sluppet fri af finanskrisen, siger Simon Birch Skou, adm. direktør for Ejendomtorvet.dk. SCM

Færre erhvervslokaler udbydes som følge af opsvinget

Større privatforbrug og øget beskæftigelse betyder, at færre butiks- og erhvervslokaler er ledige. Faktisk har udbuddet ikke været lavere de seneste syv år.

”Tallene afspejler, at dansk økonomi efterhånden er sluppet fri af finanskrisen.”

Landets – og i særdeleshed hovedstadens – ejendomsmæglere må i stigende grad melde alt optaget, når de får en forespørgsel på ledige erhvervslokaler. Således var det ved indgangen til fjerde kvartal i år blot 3,9 procent af landets butiks­lokaler, kontorer, lagerbygninger og fabrikshaller, der enten var udbudt til udlejning eller salg. Det er det laveste niveau siden 2009.

Tallene fremgår af det kvartårlige Ejendomstorvet Markedsindeks, der udgives af Dansk Ejendomsmæglerforening i samarbejde med erhvervsportalen Ejendomstorvet.dk og Ejendomsforeningen Danmark.

– Tallene afspejler, at dansk økonomi efterhånden er sluppet fri af finanskrisen. Gennem det seneste år er beskæftigelsen i kontorfagene steget, og det får selvfølgelig kontorerhvervene til at efterspørge flere m2. Samtidig er danskernes forbrug steget, hvilket er smittet af på detailhandlens efterspørgsel på lokaler, siger Simon Birch Skou, adm. direktør for Ejendomtorvet.dk.

Samlet set er der dog stadig flere udbudte erhvervslokaler, end der var før finanskrisen satte ind. Men alene det seneste år er arealer på over 650.000 m2 – eller næsten 100 fodboldbaner – blevet fyldt med skriveborde, varestativer, maskiner og ikke mindst mennesker i beskæftigelse.

Simon Birch Skou understreger, at fremgangen dækker over store geografiske forskelle, forstået på den måde, at den økonomiske vækst og dermed efterspørgslen på lokaler er størst omkring de større byer, med hovedstaden i en klar førerposition.

– En meget stor del af fremgangen er sket i hovedstadsområdet, men de øvrige større byer er også ret godt med. Tendensen er jo, at de mest attraktive adresser besættes først, og derefter søger man længere ud. I sidste ende kommer det hele landet til gode.

Men selvom tendensen er mindre udtalt, kan den sagtens mærkes langt fra København. Det bekræfter erhvervsmægler Vagn Sørensen fra Lillebælt Erhverv. Hans virksomhed er aktiv i Fredericia og Trekantområdet.

 Jeg kan notere, at der i den bedre del af erhvervslokalerne er en mindre udskiftning end tidligere Jeg har f.eks. været med til at udleje en del af lager- og kontorlokaler omkring Lillebæltsbroen, og her er der i øjeblikket ved at være fyldt op. Vi ser også, at virksomhederne i højere grad end tidligere holder fast i lejemålet, siger Vagn Sørensen.

Og i Aarhus har man hos byggeselskabet Olav de Linde også set den voksende økonomi influere på markedet for erhvervslejemål.

– Markedet har helt klart forbedret sig, og vi kan se, at antallet af ledige lokaler falder. Vi kan også nogle steder konstatere, at lejepris­erne stille og roligt begynder at stige, siger direktør for udlejning og udvikling Martin Fasdal.

Han tilføjer, at der udover den direkte efterspørgsel på ehvervs­lokaler også er et andet forhold, der spiller ind.

– Den lave rente har gjort, at boligpriserne er steget de seneste år, hvilket igen har betydet, at man nogle steder er begyndt at konvertere kontorbygninger til boligejendomme. På den måde er der relativt færre erhvervslokaler til rådighed, mens efterspørgslen stiger.

Når det gælder hovedstaden, gør opsvinget sig ikke kun gældende i forhold til kontorlokaler, fortæller Simon Birch Skou fra ­Ejendomtorvet.dk.

Tværtimod har industrien også oplevet fremgang, så der nu er aktivitet i mange flere lagerbygninger og fabrikshaller, end der var tidligere. Derimod er udviklingen inden for butikslokaler ikke så kraftig. Men det har sin forklaring, siger Simon Birch Skou.

– Det skyldes i høj grad, at der efterhånden er meget få forretningslokaler tilbage i hovedstaden, som i det hele taget lejes ud. Kigger han på det samlede billede, er han dog ikke i tvivl om, at indikatorerne for en forbedret økonomi er på plads.

– Udover færre udbudte erhvervslokaler, kan vi også registrere stigende niveauer for husleje. Både for butikker, kontorer og industrilokaler er lejeniveauet på landsplan omkring fire procent højere, end det var for et år siden, hvilket er endnu et økonomisk sundhedstegn.

Fakta

FAKTA

For industrien alene er der siden kriseåret 2012 kommet liv og maskiner i fabrikshaller og lagerejendomme på tilsammen næsten halvanden mio. m2 – et areal svarende til 200 fodboldbaner. Også her er opsvinget præget af store geografiske forskelle.

Del

Journalist

Frank Ulstrup

Andre artikler