Weekly News

Fælles infrastruktur sætter turbo på forsikringsselskabernes digitalisering

Den danske forsikringsbranche er faktisk ret godt kørende, når det kommer til digitalisering af processer.

Der er flere uudnyttede muligheder for at sætte turbo på digitaliseringen i branchen.

Set fra min udsigtspost som direktør for Process Factory, hvor vi dagligt samarbejder med branchen om digitalisering af forretningsprocesser, er en vigtig årsag til det høje niveau, at der på væsentlige områder er skabt en fælles digital infrastruktur, som gør det muligt at etablere en system-til-system integration på tværs af branchen og i forhold til de vigtige aktører, som branchen typisk samarbejder med.

Nogle af disse muligheder er skabt af offentlige initiativer. Her kan jeg bl.a. nævne digitaliseringen af det centrale motorregister, som ikke alene sikrer, at en ny bilejer er lovpligtigt forsikret lige så snart, bilen forlader forhandleren, men også har skabt et stærkt fundament for automatisering af forsikringsselskabernes interne processer. Hos Process Factory har det bl.a. betydet, at vi har kunnet skabe betydelige gevinster for vores kunder ved at udvikle løsninger, som gør det muligt at håndtere til- og afgangsregistrering af køretøjer digitalt, effektivt og med en høj grad af sikkerhed. Forsikringsbranchen har også selv taget ansvar ved i regi af brancheorganisationen, Forsikring og Pension, at udvikle en fælles infrastruktur bestående af såkaldte EDI-systemer til udveksling af opsigelser, regresbeskeder, panthaverdeklarationer og skadestatistik. For at et selskab kan høste gevinst heraf, er det dog nødvendigt at udvikle en integration mellem selskabets egne forretningssystemer og EDI-systemerne. Vores erfaring er, at denne investering hurtigt betaler sig hjem. Bl.a. fordi vi i Process Factory har udviklet en række standardkomponenter, som giver selskaberne en genvej til de eksterne integrationer. Fordelen er en effektiv implementering og drift, der belaster egen IT-organisation minimalt.

Men der er flere uudnyttede muligheder for at sætte turbo på digitaliseringen i branchen. Hos Process Factory ser vi et potentiale i de muligheder, som det offentlige Danmark stiller til rådighed, og som endnu ikke for alvor er blevet adopteret af forsikringsbranchen. Her tænker jeg f.eks. på den frie adgang til CVR-data, som kan effektivisere kundeadministration og risikovurdering. Samt den offentlige fakturastandard og infrastruktur til fremsendelse af fakturameddelelser (Nemhandel), som også er tilgængelige for private virksomheder. Bare et par af de muligheder, som vi i Process Factory glæder os til at gøre til virkelighed i 2018. 

Del

Journalist

Susanne Møllegaard, CEO og Co-owner, Process Factory

Andre artikler