Weekly News

ERP er ofte første digitale skridt

Digitalisering og effektivisering af interne processer er en god og naturlig start på den digitale rejse for mange SMV’er, der ellers ikke har teknologisk fokus.

Langt fra alle ejerledere har et blik for, hvor god virksomheden kan blive gennem digitalisering.

Digitalisering er ikke forbeholdt store techfirmaer og andre virksomheder med en høj grad af digitale services og produkter.

Alle typer af små og store virksomheder (SMV) kan have glæde af digitaliseringen. Især hvis de lægger ud med at høste de lavthængende frugter og som det første får digitaliseret de interne processer med brug af decideret ERP-software eller andre løsninger, der letter driften og genererer data, som der kan træffes bedre beslutninger på baggrund af.

– Digitalisering af interne processer for mere effektiv drift er normalt et af de første digitale skridt, en virksomhed tager. Herefter kan virksomheden måske gå over til den mere avancerede digitalisering eller ligefrem ændre sit produkt eller hele sin forretningsmodel. Disse senere skridt bliver svære at tage, hvis ikke du allerede er begyndt at tænke digitalt og kan mærke, at du får værdi ud af at blive mere digital, siger Christian Hannibal, fagleder for digitalisering i Dansk Industri.

Digitalisering af interne processer i SMV’er støder typisk på tre barrierer: manglende lederfokus, manglende bestyrelsesfokus og manglende kompetencer i organisationen.

– Kommer ønsket om at indføre ERP fra kontorpersonalet, fordi de nuværende processer er bøvlede, eller kommer ønsket oppe fra en ledelse, der har en digital vision for, at virksomheden skal være meget mere strømlinet? Hvis der ikke er en ledelsesforankring, bliver resultatet tit nogle løst-koblede systemer, hvor sammenhængen ikke er tænkt igennem, og det er ofte en udfordring.

– I SMV’er er det ofte bestyrelsen, der skubber på for at få gjort virksomheden mere digital – men ikke altid. Især i en ejerledet virksomhed kan det være et problem, at der ikke er nogen i bestyrelsen, der presser på for digitalisering, så virksomheden kan følge med sine konkurrenter. Langt fra alle ejerledere har et blik for, hvor god virksomheden kan blive gennem digitalisering.

– Manglende kompetencer kan vise sig både på ledelsesniveau og -medarbejderniveau. Måske har man en idé om, at digitalisering, ERP eller måske e-handel vil gavne virksomheden, men ingen steder i organisationen har man de rette kompetencer til at gøre noget ved det, siger Christian Hannibal.

På få år har mange ledere af virksomheder, der ellers ikke beskæftiger sig med teknologi, indset, at digitaliseringen også er noget for dem.

– Vi har heldigvis set flere virksomheder kaste sig over digitale værktøjer som e-fakturering og sociale medier. Men det er kun begyndelsen. Der er stadig mange, der skal rykke sig, og ERP-systemer er stadig et rigtig godt sted at starte på den digitale rejse. Hvis man ikke har styr på den del af butikken, er det nok også sværere at tænke i de endnu større digitale ryk bagefter, siger Christian Hannibal. 

Fakta

ERP står for Enterprise Resource Planning og er betegnelse for de software-programmer, der håndterer og integrerer en virksomheds økonomisystem, lagerstyring, indkøb, ordrebehandling og salg.

Del

Journalist

Peter Klar

Andre artikler