Weekly News

Søren Risager-Hansen, adm. direktør hos KLP Ejendomme A/S. BUSINESS

Erhvervslejemål reducerer CO2

Energibesparelser og dermed mindre CO2-udledning er ikke kun spørgsmål om etik for mange erhvervslejemål; det er også blevet en god forretning for både ejere og lejere.

Vi arbejder på nogle incitamentsmodeller, der skal få lejerne i tale og gøre det interessant for dem sammen med os at investere i et bedre miljø.

I disse tider med meget omskiftelige markeder er det sværere for virksomhederne at lægge strategier og forretningsplaner mange år frem. Det kan i høj grad ses på, at lejekontrakterne generelt bliver underskrevet for kortere perioder, når virksomhederne rykker ind i nye erhvervslokaler. Virksomhederne er opmærksomme på det etiske aspekt, der ligger i at have en god energimærkning, men de kigger bestemt også på elregningen. Derfor efterspørger flere og flere lejere dokumentation for bygningernes performance, der viser, at bygningerne bliver drevet intelligent og energibesparende.

– Vi gør allerede meget for at energioptimere vores udlejningsejendomme, der alle er ISO 14001 certificerede. Ser man på energimærkerne, går vi helst ikke efter noget, som er ringere end B. Det er derfor, at vores ejendomme typisk er relativt nye. Bygger vi nyt, stiller vi høje krav og følger standarderne i DGNB-certificeringen, der sætter bæredygtighed på formel og fremtidssikrer bygningerne, fortæller Søren Risager-Hansen, som er adm. direktør hos KLP Ejendomme A/S.

Energioptimering handler bl.a. om, at driften af bygningen skal foregå hensigtsmæssigt. Ventilation og køling af kontorlokaler er nogle af de tunge poster på elregningen, og ofte er brugerne af bygningerne ikke opmærksomme på, at køleanlæggene og ventilationen jo ikke behøver at køre 24 timer i døgnet. Det kræver intelligent styring, gennemgang af eksisterende systemer samt investering i anlæg.

– Vi investerer som ejere af bygningerne meget præcist og målrettet i tekniske anlæg, der kan regulere bygningens ventilation og køling. Vi ser på, hvordan vi kan minimere affaldsmængderne, skifter traditionel belysning ud med LED osv., fortæller Søren Risager-Hansen, der gerne så, at lejerne også spillede en større rolle i at energioptimere i samarbejde med ejeren.

De kortere udlejningskontrakter skaber en usikkerhed for ejerne af udlejningsejendommen, der i forvejen investerer tungt i at optimere og drive bygningerne, så de lever op til lejernes forventninger. I fremtiden er ønsket at få mere dialog mellem ejer og lejer, hvilket skal udmønte sig i yderlige energisparende projekter, som er rentable for begge parter.

– Vores udfordring er at få lejerne mere i tale, så vi sammen kan finde løsninger, der er til gavn for begge parter. Vi arbejder på det, men det handler også om at få nogle kulturelle barrierer brudt ned, fordi vi jo som ejere ikke kan diktere, hvordan lejerne skal indrette sig, fortæller Søren Risager-Hansen.

Ejerne af erhvervslejemålene er klar til at tage det næste skridt, hvor de i samarbejde med lejerne kan finde endnu flere energibesparelser til gavn for både miljø og elregning.

– Vi arbejder på nogle incitamentsmodeller, der skal få lejerne i tale og gøre det interessant for dem sammen med os at investere i et bedre miljø, som skal sikre de næste generationers fremtid. Lejerne skal kunne se, hvordan en energioptimering giver dem afkast både økonomisk og etisk, og derigennem kan lejerne være med til at betale for forbedringen via huslejen til os. Så alle parter vinder på investeringen, siger Søren Risager-Hansen.

KLP er bl.a. sammen med 20 andre aktører med i projektet Energispring, der går ud på at energioptimere ejendomme, så København kan nå sit mål om at blive CO2-neutral i 2025. De 21 aktører dækker tilsammen 3,3 mio. m2, hvilket svarer til omkring otte procent af den samlende bygningsmasse i København.

Fakta

Københavns Kommune har med sin klimaplan sat det mål at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. Det kræver samlede CO2-besparelser på 900.000 ton i 2025. Et delmål er desuden at få minimum 17 procent af bygningsmassen repræsenteret i Energispring, da det vil betyde en reduktion på ca. 6000 ton CO2 i 2025. Kilde: ejendomswatch.dk

Del

Journalist

Pia Bundgaard Hansen

Andre artikler