Weekly News

En velforberedt branche

Digitaliseringen vil skabe store forandringer i forsikrings- og pensionsbranchen. Men branchen er velforberedt, fortæller brancheforeningens direktør.

De digitale ydelser er en væsentlig konkurrenceparameter.

Der er mange tegn på, at forsikrings- og pensionsbranchen står over for radikale forandringer i: automatisering, dataindsamling, globale konkurrenter, deleøkonomi og vidt forskellige holdninger til databeskyttelse hos forskellige kundegrupper.

Men taler man med Per Bremer Rasmussen, direktør i Forsikring & Pension, den danske brancheorganisation for forsikrings- og pensionsselskaber, er der ikke megen nervøsitet at spore for fremtiden. Forsikrings- og pensionsbranchen er med over 20 års erfaring med digitalisering velforberedt. Man er allerede godt i gang. Det afgørende er, at de fleste af de teknologiske forandringer er kommet kunderne til gode i form af mere smidige og nemmere løsninger, forklarer Per Bremer Rasmussen og peger på bilområdet.

– Vi er mange, der kan huske, hvordan man skulle møde op og sende breve og udfylde formularer for at få en nummerplade. Det stadie er vi for længst forbi. Og det er vi jo kun, fordi vi har en meget udbygget digital infrastruktur, siger Per Bremer Rasmussen og fortsætter:

– Vores medlemmer er naturligvis fuldstændig opmærksomme på digitaliseringens muligheder og udfordringer. De tilpasser deres forretningsstrategier derefter, da de jo er hinandens skarpeste konkurrenter, og de digitale ydelser er en væsentlig konkurrenceparameter. Derfor er branchen så langt fremme, som den er, med nyskabende state-of-the-art digitale løsninger – ikke kun til forsikrings- og pensionskunderne, men også internt i selskaberne, hvor der sker en effektivisering. Bl.a. har softwarerobotter automatiseret mange processer, siger Per Bremer Rasmussen.

Også når bilen går i stykker har man glæde af digitalisering. Her har et samarbejde på tværs af brancher muliggjort Autotaks, en kolossal database af bilmodeller, reservedele, vejledende priser og andre relevante informationer, der gør det tidligere tidskrævende arbejde med at udarbejde tilbud ved skade, sende det til forsikringsselskabet, vente på svar osv. til et spørgsmål om nogle hurtige klik på en skærm.

Et andet eksempel er ifølge Per Bremer Rasmussen lægeattester, der i dag udfyldes direkte i konsultationen, hvilket bidrager til en kortere sagsbehandlingstid hos forsikringsselskabet, så patienten hurtigere kan få en afklaring. På samme måde får patienter med en kritisk sygdom automatisk et brev fra Sundhedsdatastyrelsen om, at vedkommende kan være berettiget til erstatning gennem sin forsikring og derfor bør kontakte sit pensionsselskab. Styrelsen sender brevet på baggrund af opslag i Landspatientregistret.

Forbedringerne er afhængige af tæt samarbejde i stor skala – enten internt i branchen eller med offentlige registre.

– Vi er afhængige af et godt samarbejde med det offentlige. Og det fungerer som regel rigtig godt. Men der er også steder, hvor det offentlige ikke følger med. Vi har f.eks. ikke mulighed for at kommunikere med kunderne gennem e-Boks uden forudgående samtykke fra kunden.

Per Bremer Rasmussen fortæller, at det er både i forsikrings- og pensionsbranchen, at digitaliseringen er tydelig for kunderne. Beslutningerne ved pension er mere langsigtede og omfatter større beløb, og derfor foretrækker de fleste kunder stadig den personlige rådgivning udover de digitale løsninger. I selve den administrative betjening er man i begge brancher dog langt fremme med robotløsninger, hvor groft sagt alt, der ikke kræver hjerne eller hjerte, bliver gjort af maskiner.

I fremtiden vil branchen efter al sandsynlighed blive udfordret udefra.

– Vi har nu nogle store spillere, der samler hobevis af data: spillere som Google eller Amazon. De kan meget vel tænkes at udbyde forsikringer i fremtiden – sådan som man på betalingsområdet i dag ser med Apple Pay, siger Bremer Rasmussen og tilføjer, at her skal forbrugerne være opmærksomme på, hvilken forbrugerbeskyttelse de er dækket af. Hvis et indisk selskab udbyder en ydelse i Danmark, gælder dansk forbrugerbeskyttelse og dansk klageret. Men hvis forbrugeren selv har fundet og valgt en indisk udbyder, så gælder indisk ret.

Politikerne er opmærksomme på udfordringen, men måske har de fokus rettet mod det forkerte.

– Jeg er bekymret for, at man sover i timen og er alt for fokuseret på at få de sidste millimeter rettet ind i EU-regi og så overser, at det her er et globalt marked.

Alt kan dog ikke klares med regler, mener Per Bremer Rasmussen.

– Som branche har vi en vigtig kommunikationsopgave foran os – så kunderne ikke bliver vildledt (i god tro) af udenlandske spillere. Der skal være mere oplysning. Men kunderne bliver også nødt til at bruge deres sunde fornuft. Sådan har det altid været, men det bliver endnu mere relevant i fremtiden, slutter Per Bremer Rasmussen. 

Fakta

Forsikring & Pension er forsikringsselskabernes og de tværgående pensionskassers brancheorganisation. De 96 medlemmer er fordelt på 73 koncerner, administrationsfællesskaber, agenturer eller enkeltselskaber og tæller hovedparten af forsikringsselskaber, pensionskasser og generalagenturer i Danmark.

Del

Journalist

Aksel B. Jensen og Caspar Haarløv

Andre artikler