Weekly News

Ifølge Sara Sayk kan en bestyrelse eller et advisory board være med til at løfte en virksomhed, udvikle den og gøre den i perfekt stand til et ejerskifte. GENERATIONS- & EJERSKIFTE

En udfordring ved ejerskifte er ofte ejerlederen selv

En revisor kan hjælpe med at ordne mange relevante forhold, der er afgørende for et succesrigt ejerskifte. Men først skal ejerlederen være klar til at slippe livsværket.

Det bedste er at have sin virksomhed salgsklar hele tiden.

Den første og ofte største udfordring, en revisor støder på, når kunder skal hjælpes med at gennemføre et ejerskifte, er ejerlederne selv.

– De er ofte ikke selv klar. Deres identitet ligger i virksomheden. Mange gange har de selv startet den, eller de er anden generation, og at sælge sit livsværk eller en familievirksomhed er ikke bare noget, man lige gør. Mange ejerledere har hele virksomheden liggende inde i hovedet, og der kan den da ligge meget godt, men en dag er der andre, der skal bruge al den viden, og så kan det være en udfordring.

Sådan siger Sara Sayk, registreret revisor og chefkonsulent i brancheforeningen FSR - danske revisorer.

Fusioner og opkøb hører til dagens orden, men mange ejerledere har ikke overvejet, hvad der skal ske, hvis en køber pludselig banker på døren med en pose penge.

– Man kan bare sige ja, men så får man heller ikke toppris for virksomheden. Hvis ikke du har fokus på udvikling og på at gøre det lidt bedre end dine konkurrenter, kan du til sidst bare lukke din forretning, og så får du nul kr. for den. Og hvis du er uheldig går du ud af det med tab, siger hun.

Langt de fleste ejerledere prøver kun ejerskifte én gang i karrieren, og derfor anbefaler Sara Sayk stærkt, at man får hjælp af en professionel i stedet for at prøve at ordne det selv.

– Serieiværksættere prøver det mange gange, men de allerfleste i dette segment prøver det kun én gang. Mange ser det som en form for pensionering, men det behøver det ikke at være. Man kan godt sælge sin virksomhed, når man er 40, 50 eller 60 år og investere pengene i noget andet og være aktiv den vej, tage en bestyrelsespost eller lave noget konsulentarbejde. Alle de overvejelser skal i spil, og det kan en revisor hjælpe med at sætte i gang i god tid, frem for at det sker i sidste øjeblik.

Allerede fra virksomheden bliver startet eller købt, bør ejerlederen planlægge sit exit.

– Der er flere muligheder for hvordan et exit kan starte. To af dem er, at der pludselig står en potentiel køber, der banker på døren, eller også får du en tagsten i hovedet, og så skal du gerne stå med en virksomhed, der har en værdi, som ikke kun ligger i det hoved, der er kommet til skade. Det bedste er at have sin virksomhed salgsklar hele tiden. Man kan aldrig gå for tidligt i gang. Det er bare udtryk for rettidig omhu, siger Sara Sayk.

I det øjeblik ejerlederen tænker exit og ejerskifte, er salgsmodningen i gang.

– I den ideelle verden er virksomheden altid salgsklar. Der er nedskrevet procedurer, varelageret er opdateret, og der er styr på kunder og produktudvikling. Men sådan ser den virkelige verden ikke altid ud. De fleste virksomheder kunne godt bruge et løft, fordi ejerlederen bruger sin tid på drift og ikke udvikling. Man skal sørge for, at virksomheden altid fremstår flot – akkurat som et hus, man agter at sende på markedet. Er der overhovedet nogle købere, og hvilken værdi skal virksomheden sættes til.

Helt konkret handler det om, at virksomheden skal være mindre afhængig af ejeren. Der skal være styr på de konkurrencemæssige fordele og planer for ny udvikling, så man ikke bliver overhalet af konkurrenter.

– En revisor kan hjælpe med at sandsynliggøre sådanne udviklingsmuligheder. Hvad vil det kræve af investeringer at komme dertil, før der bliver genereret et afkast? Har man ikke gjort det løbende, kan det godt tage et par år at få dokumenteret alle de forhold, der er relevante i en salgssituation. At gøre det på tre måneder fra en henvendelse om køb kan sjældent give et lige så gennemarbejdet resultat, siger Sara Sayk.

Revisorer har store netværk og kan pege på kompetencer og personer, som virksomheden vil have gavn af at få tilknyttet i en bestyrelse eller et advisory board.

– Det kan være med til at løfte en virksomhed, udvikle den og gøre den i perfekt stand til et ejerskifte. En revisor kan også kigge på ejerstrukturen i forhold til ejerlederens udbytte ved et salg. Er der en holding-struktur, kan man sælge sit driftsselskab skattefrit, hvorefter pengene går op i holdingselskabet, og man bliver først beskattet, når man trækker pengene ud af holdingselskabet til sig selv. Eller man kan lade pengene blive i holdingselskabet og eksempelvis bruge dem til investering. Alt bliver beskattet i sidste ende, det er bare et spørgsmål om hvornår.

Selve finansieringen kan være en stor barriere for et succesfuldt ejerskifte.

– En løsning kan være A- og B-aktier, hvor den nye ejer køber B-aktier billigere mod, at sælgeren får udbytte af A-aktierne i virksomheden nogle år frem. Så kan en ny ejer overtage virksomheden glidende og købe flere og flere aktier i virksomheden indtil aktiemajoriteten er gået over til ny ejer. Der er i det hele taget mange muligheder for alternativ finansiering, som en revisor kan være behjælpelig med, siger Sara Sayk.

Fakta

I 10.200 ejerledede virksomheder er ejerlederen over 65 år, og i 13.100 virksomheder er ejerlederen 55-65 år. Hele første gruppe og halvdelen af næste gruppe, i alt 16.750, antages at foretage ejerskifte inden 2025.

Kilde: Danmarks Statistik og CBS

Del

Journalist

Peter Klar

Andre artikler