Weekly News

– I fremtiden bliver det mere klart, at det ikke giver nogen mening at lave mange af de nuværende aktiviteter, fordi man kan købe det af professionaliserede virksomheder, som har specialiseret sig, siger Torben Pedersen. BUSINESS

En smart arbejdsdeling

God outsourcing handler om, at man som virksomhed gør, hvad man er bedst til og lader specialiserede partnere klare ens mindre centrale aktiviteter.

Der er et kæmpe potentiale i outsourcing for små- og mellemstore virksomheder.

I sin essens handler outsourcing om arbejdsdeling. Det vil sige, at virksomheder specialiserer sig i et sæt af kernefunktioner og lader andre selskaber om at udføre de opgaver, der ligger uden for hjertet af virksomheden. Outsourcing betyder mere konkret, at virksomheder køber en vare eller ydelse, som de tidligere selv producerede, fra en underleverandør. Et beslægtet begreb ’offshoring’ dækker over, at virksomheder flytter aktiviteter til udlandet.

Dermed kan outsourcing altså ske både inden for landets grænser og til udlandet. Som følge af globaliseringen og internettet er det i de senere årtier blevet lettere og således mere populært for virksomheder at outsource f.eks. salg, marketing, rekruttering, logistik og IT.

– Man udnytter grundlæggende, at nogle andre virksomheder har specialiseret sig i den del, man outsourcer, siger Torben Pedersen, professor på Copenhagen Business School og forfatter til en bog om outsourcing.

– Ved at specialisere sig kan underleverandører tilbyde en bedre pris, men de kan også have mere fokus på udvikling. Så det handler ikke bare om omkostninger, men også om kvalitet. På den måde behøver man som virksomhed ikke at være god til hver eneste, lille del af sin produktion.

Som direktør er det vigtigt at gøre sig klart, hvad der er klogt at outsource. Ifølge Torben Pedersen kan man skade sin forretning, hvis man outsourcer dele af ens kernefunktioner, fordi det kan blive svært at fastholde ens kompetencer på området. Virksomheder kan derfor inddele deres aktiviteter i tre kategorier: guld, sølv og bronze. Ens kerneaktiviteter ligger i ’guldkategorien’, mens aktiviteter, som er vigtige og tæt på kernen, er sølv. Resten hører til i ’bronzekategorien’ og kan outsources, siger professoren.

– Du kan gå ud i hvilken som helst virksomhed og finde en masse ting, hvor man kan sætte spørgsmålstegn ved, hvad det egentlig har med deres kerneforretning at gøre. Strengt taget så komplicerer det bare deres forretning, siger han.

– Der er et kæmpe potentiale i outsourcing for små- og mellemstore virksomheder. De tænker måske ikke lige så strategisk og har ikke haft tid til at overveje, om det nu også er de rigtige aktiviteter, de laver. De tænker mere fra dag-til-dag.

Et væsentligt aspekt er, om man finder sin outsourcing-partner i Danmark eller i udlandet. Fordelen ved såkaldt national outsourcing er, at man har sin underleverandør tæt på og let kan mødes, hvis der er behov for at løse problemer eller afklare opgaver.

– Den vigtigste overvejelse er at undersøge, hvem der er den bedste til at udføre opgaven. Men alt efter hvor tæt aktiviteten er på ens kernekompetence, eller hvis der er behov for meget løbende kommunikation, kan det være godt at have en partner, som er tættere på kulturelt og geografisk, siger Torben Pedersen.

Professoren spår en fremtid med en endnu større arbejdsdeling. Virksomheder vil blive skarpere på, hvilke opgaver det giver mening at købe sig til, ligesom der vil komme flere specialiserede underleverandører på markedet til at udføre opgaverne.

– I fremtiden bliver det mere klart, at det ikke giver nogen mening at lave mange af de nuværende aktiviteter, fordi man kan købe det af professionaliserede virksomheder, som har specialiseret sig. Virksomheder vil bevæge sig derhen, hvor det handler om at orkestrere alle de ting, som ikke er deres kernekompetence, og så fokusere på at udvikle og producere der, hvor ens kernekompetencer ligger.

Fakta

Outsourcing betyder, at virksomheder køber en vare eller ydelse, som de tidligere selv producerede, fra en underleverandør. Fordelene kan være en lavere pris, men også en bedre kvalitet, fordi underleverandøren har specialiseret sig i netop den ydelse.

Del

Journalist

Daniel Hedelund

Andre artikler