Weekly News

En klar fordel

DONG Energy, ISS og Vestas har outsourcet sager om kompensation for flyforsinkelser til en ekstern leverandør og de er alle tilfredse med løsningen.

Det sparer mandetimer hos os. Vi bruger meget lidt tid på det internt.

Hvis et fly er forsinket, aflyst eller overbooket, og det påfører passageren en forsinkelse på mere end tre timer, har han eller hun ret til kompensation. Ofte er det imidlertid nødvendigt at forfølge sager om kompensation for flyforsinkelser hos domstolene, da flyselskaberne i en del tilfælde indledningsvis afviser kravene med henvisning til, at forsinkelsen skyldtes forhold, der lå uden for deres kontrol.

For virksomheder betyder det, at jagten på kompensation for medarbejdernes forsinkede flyrejser er meget ressourcekrævende, og flere store virksomheder har da også outsourcet opgaven til en ekstern leverandør. Tre af dem er Dong Energy, ISS og Vestas, og de melder alle om tilfredshed med den løsning.

– De kompensationer, man har ret til, har man haft ret til i nogle år. Men udfordringen for virksomheder som vores, og det gælder i øvrigt også for enkeltpersoner, det er, at det er en ret tung proces, hvor man ret ofte bliver afvist, og vi har simpelthen ikke ressourcer til selv at opkræve kompensationen, forklarer Karin Birkmose, der er Global Travel Manager hos DONG Energy. Hun tilføjer, at man hos DONG Energy kun har positive erfaringer samarbejdet med den eksterne leverandør.

– Alt er i orden. Alt er tjekket igennem. Alt, hvad der er af regler og lovgivning, er på plads. Og så har de en automatiseret procedure, som gør, at det faktisk ikke giver os ret meget ekstra arbejde, siger hun.

Positive erfaringer med outsourcing af opgaven har man også hos Vestas. Her lavede man en intern undersøgelse og fandt ud af, at kun fem til syv procent af medarbejderne faktisk fik søgt om kompensation, når de havde ret til det. Som konsekvens heraf ændrede Vestas sin rejsepolitik og etablerede et samarbejde med en ekstern leverandør, og den løsning fungerer upåklageligt, fortæller Pia Kirk Jensen, Global Travel Manager hos Vestas.

– Det sparer mandetimer hos os. Vi bruger meget lidt tid på det internt, siger hun og tilføjer, at beslutningen om at outsource arbejdet med sager om kompensation for flyforsinkelser ligner andre beslutninger om at lade eksterne leverandører løse opgaver, der ligger uden for Vestas’ kernekompetencer.

– Det er en outsourcing, ligesom vi har gjort med mange andre ting i virksomheden. Det er i tråd med de andre opgaver, som ikke er core business, som vi outsourcer, uddyber Pia Kirk Jensen.

Anvendelsen af en ekstern leverandør er naturligvis ikke gratis. Men ordningen kan alligevel betale sig for mange virksomheder, fordi alternativet dels ville kræve ressourcer, dels ville føre til færre kompensationer. Det understreger Vibeke Brink, der er Travel Manager hos ISS.

– Selvom det koster nogle penge for os at gøre det gennem dem, får vi stadig et udbytte, som vi ellers ikke ville have fået, fordi det er så tungt et apparat at arbejde med. Så det kan godt betale sig for os, siger hun og tilføjer, at samarbejdet med den eksterne leverandør fungerer gnidningsfrit for alle parter, også medarbejderne.

– Vores medarbejdere skal bare skrive under på en fuldmagt, så kører de hele processen for os. Alternativet havde været at dedikere en person til det, og det har vi ikke ressourcer til. Samtidig er de eksperter i det, de laver, afslutter Vibeke Brink. 

Fakta

Kompensationer for flyforsinkelser følger passageren. Det er således medarbejderen, ikke virksomheden, der har mulighed for at søge om kompensation. Virksomheder har dog mulighed for at ændre deres firma- eller rejsepolitik, så kompensationen for forsinkede forretningsrejser tilfalder virksomheden.

Del

Journalist

Tobias Petersen

Andre artikler